You are here

Noel Fogarty

Noel Fogarty

Senior Vice President
Regulatory Affairs and Quality Affairs

Noel är Senior Vice President of RAQA sedan 2015. Han började hos oss 2013 och fick då befattningen Vice President QA. Innan Noel kom till CooperVision arbetade han bland annat för Motorola och Boston Scientific, och har skaffat sig erfarenhet genom arbete i Asien, Europa och USA. Noel är ingenjör i grunden och har 35 års erfarenhet inom R&D, tillverkning samt kvalitets- och juridiska frågor från elektronikbranschen och gällande medicinsk utrustning.