Om CooperVision
Vi ger världen bättre syn

Engagemang. Expertis. Ledarskap.

CooperVision arbetar för att hjälpa människor över hela världen att se bättre varje dag. Genom vetenskapliga och tekniska innovationer, verksamhetsoptimering och ett nära samarbete med optiker har CooperVision förbättrat synen för miljontals människor och blivit en väl ansedd, ledande global samarbetspartner i kontaktlinsbranschen ...

Erbjuder flest möjliga kombinationer av mjuka kontaktlinser*2

 Finns i mer än 130 länder2

Tillverkar flera miljarder kontaktlinser varje år1

 

Växer snabbare än den totala kontaktlinsmarknaden†1

 

 

Från vår revolutionerande lansering av kontaktlinser med bevisat bromsande effekt på myopi hos barn‡§3, till vår linsdesign Digital Zone Optics®, utvecklad för att uppfylla behoven hos kontaktlinsanvändare med en digital livsstil, till skapandet av världens första familj av silikonhydrogelbaserade endagslinser, utvidgar CooperVision möjligheterna för vad kontaktlinser kan åstadkomma – och skapar verkliga fördelar för kontaktlinsanvändare.

*Baserat på antalet kombinationsmöjligheter (sfär, cylinder, axel and addition) som tillverkas, inklusive alla mjuka sfäriska, toriska och multifokala (även specialbeställda) kontaktlinser i silikonhydrogel och hydrogel från de fyra största tillverkarna. Inklusive endagslinser och månadslinser. Kosmetiska och fotokromatiska linser ingår inte. Linser med flera baskurvor ingår inte.
Kombination av marknadsundersökningar 2013–2018 baserad på globala försäljningsintäkter och interna uppskattningar.
‡ Jämfört med en enstyrkelins under en 3-årsperiod.
§ Produkten finns inte på alla marknader.

Referenser:

CVI data on file, 2019.
CVI data on file, 2020.
Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556–567.