You are here

Francis Erard

Francis Erard

Vice President
Research and Development

Francis är Vice President of Research & Development. Innan han kom till CooperVision i juli 2014 arbetade han som Global Manufacturing Director för Sauflon Pharmaceutical Limited. Sedan 2004 var han involverad i utvecklingen av kontaktlinser och tillverkningsprocesser, samt uppförandet av tillverkningsanläggningar i Storbritannien och Ungern. Dessförinnan hade Francis globalt ansvar för kontaktlinstillverkningen inom Essilor-koncernen. Francis har över 30 års erfarenhet av kontaktlinser vad gäller innovationer och icke-konventionella metoder.