Hello
Vi har gjort våra endagslinser plastneutrala genom vårt partnerskap med Plastic Bank®.1,2
För våra hav. För alla.
I samarbetet med Plastic Bank® samlar vi in, bearbetar och återanvänder plastavfall som annars hade hamnat i haven. Vi köper credits som motsvarar vikten av den plast som vi använder i endagslinser1, blisterförpackning och sekundärförpackning (den yttre kartongen)2 här i Sverige – och motsvarande mängd plast samlas in av Plastic Bank®.

Plast måste användas inom hälso- och sjukvården
Plast används inom hälso- och sjukvården av flera viktiga skäl, bland annat för sterilitet och säkerhet.3,4,5 Och det samma gäller för kontaktlinser och linsförpackningar – plast spelar en viktig roll.


Hållbarhet berör oss alla
Hållbarhet är en viktig fråga och konsumenterna bryr sig om hur plast hanteras. 85 % av linsanvändarna anser att det är viktigt att hålla haven fria från plast.6
Hållbarhet är viktigt för oss
Liksom många andra företag arbetar vi med hållbarhetsfrågor – och vi har gjort stora framsteg.

Våra anläggningar i Costa Rica, Puerto Rico och Madrid, Spanien är certifierade enligt LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) och vår anläggning i Mountpark, Storbritannien är certifierad enligt BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Vi använder oss av FN:s mål för hållbar utveckling, och av dessa mål prioriterar vi hållbar konsumtion och produktion.


Nu tar vi ännu större ansvar – plastneutralitet
Här i Sverige har vi gjort våra endagslinser plastneutrala.1,2

Att vara plastneutral innebär att ett företag (eller en individ) återanvänder och återvinner samma mängd plast som det använder eller tillverkar.7

Genom att bli plastneutrala gör vi något betydelsefullt idag, samtidigt som vi arbetar på mer långsiktiga lösningar.Partnerskap för miljön och människorna
Vi har inlett ett samarbete med Plastic Bank® – en social entreprenör vars verksamhet bygger på etiska återvinningssystem i kustsamhällen.8

Plasten samlas in av lokalinvånarna och de får betalt för det material som de samlar in. Tack vare detta har de råd med grundläggande förnödenheter som livsmedel, bränsle, skolavgifter och sjukförsäkring.8

Det insamlade materialet återvinns och går tillbaka in i försörjningskedjan.8

Plastneutrala kontaktlinser – så här funkar det
Hur det fungerar
  • I Sverige ingår samtliga av CooperVisions endagslinser.
  • All plast som används i lins, blisterförpackning och kartong (inklusive bläck, lim och film) räknas in.
  • Vi köper credits som motsvarar vikten av den plast som vi använder i våra endagslinser, blisterförpackningar och kartonger här i Sverige.2
  • Motsvarande mängd plast, som annars riskerar att hamna i havet, samlas in av Plastic Bank®.
 
Nu kan du välja plastneutrala kontaktlinser
Hur man blir involverad
  • I Sverige är alla endagslinser från CooperVision plastneutrala, så du behöver bara tala om för din optiker att du är intresserad av plastneutrala kontaktlinser.
  • Din optiker hjälper dig att välja det alternativ som passar dig bäst.
  • Ingen anmälan krävs – du behöver bara använda linserna för att delta.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om plastneutrala kontaktlinser, prata med din optiker.


Fotnoter