1   Vilka är vi och hur kan du nå oss?

Du kan kontakta oss, CooperVision Nordic AB, med säte på Johan Willins gata 8, 416 64 Göteborg, Sverige via e-post till DPO@cooperco.com eller per brev till ovanstående adress.

Detta cookiemeddelande gäller för vår webbplats som finns på coopervision.se och motsvarande underordnade sidor. Med detta cookiemeddelande förklarar vi vilka cookies och liknande tekniker som används för att lagring av eller åtkomst till uppgifter på din enhet. Lagringen av och åtkomsten till uppgifter är dessutom förknippad med behandlingsaktiviteter som också kan vara relaterade till dina personuppgifter. Om du behöver information om behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa vårt integritetsmeddelande som innehåller detaljerad information om behandlingsaktiviteterna och i synnerhet om dina rättigheter som registrerad.

Använd gärna kontaktuppgifterna ovan för att kontakta oss direkt med eventuella frågor.

2   Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbserver skickar till webbläsaren i din enhet när du besöker en webbplats. Beroende på inställningarna kan ytterligare liknande tekniker också integreras på våra webbplatser (kallas hädanefter sammantaget ”cookies”). Cookies innehåller vanligtvis en unik identifierare och används till att börja med för att säkerställa att webbplatsen fungerar (”strikt nödvändiga cookies”). Dessa strikt nödvändiga cookies är alltid aktiverade och kan användas utan ditt samtycke.

I tillägg därtill använder vi cookies för andra ändamål endast med ditt samtycke. Sådana cookies används exempelvis för att analysera dina intressen och ge oss möjlighet att tillhandahålla dig en personlig online-upplevelse genom att visa lämpligt innehåll baserat på dina förmodade intressen.

Med avseende på lagringsperioden gäller följande skillnader: Så kallade sessionscookies lagras endast under en enda webbläsarsession och raderas så snart du stänger webbläsaren, medan så kallade permanenta cookies förblir lagrade i din enhet tills du raderar dem på egen hand eller då de raderas automatiskt efter en angiven period. Du kan radera cookies från din enhet när som helst, t.ex. via webbläsarinställningarna.

3   Vilka typer av cookies använder vi?

Nedan följer en översikt över de olika kategorierna av cookies. Du kan även få ytterligare information om den rättsliga grunden via enskilda cookies genom att fortsätta läsa detta cookiemeddelande.

Cookiekategori

Syfte

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera. De gör webbplatsen tekniskt tillgänglig, säker och användbar. De tillhandahåller också viktiga och grundläggande funktioner, t.ex. navigering på webbplatsen, autentisering för inloggningsområdet, korrekt visning av webbplatsen i din webbläsare och hantering av samtycke. Utan dessa cookies kommer du inte att kunna använda våra webbplatstjänster utan avbrott.

 

Prestandacookies

Dessa cookies används för att övervaka webbplatsens prestanda och samla in statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats, t.ex. för att räkna besök och trafikkällor. Detta ger oss möjlighet att mäta och förbättra vår webbplats genom att förstå hur merparten av användarna förflyttar sig på webbplatsen, vilka webbsidor som är mest populära och vilka som används minst. För detta ändamål anlitar vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

Funktionscookies

Dessa cookies används för att komma ihåg dina användarinställningar så att vi kan optimera din användarupplevelse genom att anpassa vissa inställningar på vår webbplats. Vi kan till exempel registrera din ungefärliga plats på postnummernivå och visa optiker i ditt område. För detta ändamål anlitar vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

Målinriktade cookies

Dessa cookies används för att hjälpa oss förstå hur du använder och förflyttar dig på vår webbplats och ger oss möjlighet att skapa en profil över dina intressen. Denna information ger oss sedan möjlighet att styra och anpassa reklam och webbplatsinnehåll enligt dina önskemål, t.ex. genom att visa annonser som är relevanta för dig och blockera irrelevanta eller överflödiga annonser. För detta ändamål anlitar vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

Cookies från externa personuppgiftsansvariga som tillvaratar egna intressen

Dessa cookies och pixlar används för att hjälpa oss förstå hur du använder och förflyttar dig på vår webbplats och ger oss möjlighet att skapa en profil över dina intressen. Det möjliggör också en länk till dina Meta-konton på sociala medier. Denna information hjälper oss att rikta och anpassa reklam på de sociala medieplattformar du använder och blockera irrelevanta eller överflödiga annonser. För detta ändamål använder vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

4   Hur kan jag styra användningen av cookies eller radera dem?

Strikt nödvändiga cookies är alltid aktiva och lagring av och åtkomst till sådana cookies är inte beroende av ditt samtycke. Prestanda-, funktions- och målinriktade cookies, samt cookies från externa personuppgiftsansvariga, kommer endast att placeras och utnyttjas efter att vi har erhållit ditt uttryckliga samtycke.

Du kan ändra dina cookie- och integritetsinställningar för vår webbplats eller ta tillbaka ditt samtycke med verkan för framtiden när som helst genom att klicka på följande länk:

Hantera inställningar eller ta tillbaka samtycke

Du kan dessutom radera cookies på egen hand när som helst via dina webbläsarinställningar.

5   Rättslig grund och detaljerad lista över cookies och pixlar

För att ge dig detaljerad information kommer du att hitta en översikt över den rättsliga grund vi förlitar oss på för varje cookie-kategori. Dessutom har vi listat alla enskilda cookies (och pixlar) under deras associerade cookie-kategori i följande tabeller.

I enlighet med EU-medlemsstaternas lagar som införlivar EU-direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation i dess ändrade lydelse enligt EU-direktiv 2009/136/EG krävs inte samtycke för att placera och få tillgång till dessa strikt nödvändiga cookies. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter, som också ingår här, är vårt berättigade intresse (artikel 6, stycke 1, punkt f i den allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”GDPR”)). Vi har ett intresse av att hålla vår webbplats tekniskt åtkomlig, säker och användbar. Du kan få mer information genom att läsa vårt integritetsmeddelande.

Den rättsliga grunden för att placera och skaffa åtkomst till nödvändiga cookies är ditt uttryckliga samtycke. Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera din interaktion med webbplatsen och generera prestandarapporter (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR). Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

Den rättsliga grunden för att placera och skaffa åtkomst till funktionscookies är ditt uttryckliga samtycke. Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera din interaktion med webbplatsen och aktivera vissa webbplatsfunktioner (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR). Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

Den rättsliga grunden för att placera och skaffa åtkomst till målinriktade cookies är ditt uttryckliga samtycke. Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera dina intressen och skapa en profil för marknadsföring (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR). Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

Den rättsliga grunden för att placera och få åtkomst till cookies från externa personuppgiftsansvariga (inklusive användning av pixlar) är ditt uttryckliga samtycke. Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera dina intressen, skapa en profil för marknadsföring (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR) och överföra uppgifter till nämnda företag för deras bruk för egna syften. Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

6   Kontakt för information om dataöverföringar till tredjeländer utanför EU/EES

Även om förteckningen ovan anger att vi anlitar utsedda tjänsteleverantörer utanför EU/EES säkerställs en lämplig dataskyddsnivå för överföringen till utlandet med hjälp av lämpliga säkerhetsåtgärder. Som skyddsåtgärder har vi bland annat bedömt riskerna med en överföring och ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler inom den mening som avses i artikel 46, stycke 2, punkt c i GDPR för överföring av personuppgifter från EU/EES-länder till tjänsteleverantörer utanför EU/EES.

Om du har frågor om dessa EU-standardavtalsklausuler eller om du vill ha mer information om ytterligare säkerhetsåtgärder för överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES kan du kontakta oss på DPO@cooperco.com.

***