1   Vilka är vi och hur kan du nå oss?

Du kan kontakta oss, CooperVision Nordic AB, med säte på Johan Willins gata 8, 416 64 Göteborg, Sverige via e-post till dpo@coopervision.com eller per brev till ovanstående adress.

Detta cookiemeddelande gäller för vår webbplats som finns på coopervision.se och motsvarande underordnade sidor. Med detta cookiemeddelande förklarar vi vilka cookies och liknande tekniker som används för att lagring av eller åtkomst till uppgifter på din enhet. Lagringen av och åtkomsten till uppgifter är dessutom förknippad med behandlingsaktiviteter som också kan vara relaterade till dina personuppgifter. Om du behöver information om behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa vårt integritetsmeddelande som innehåller detaljerad information om behandlingsaktiviteterna och i synnerhet om dina rättigheter som registrerad.

Använd gärna kontaktuppgifterna ovan för att kontakta oss direkt med eventuella frågor.

2   Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbserver skickar till webbläsaren i din enhet när du besöker en webbplats. Beroende på inställningarna kan ytterligare liknande tekniker också integreras på våra webbplatser (kallas hädanefter sammantaget ”cookies”). Cookies innehåller vanligtvis en unik identifierare och används till att börja med för att säkerställa att webbplatsen fungerar (”absolut nödvändiga cookies”). Dessa absolut nödvändiga cookies är alltid aktiverade och kan användas utan ditt samtycke.

I tillägg därtill använder vi cookies för andra ändamål endast med ditt samtycke. Sådana cookies används exempelvis för att analysera dina intressen och ge oss möjlighet att tillhandahålla dig en personlig online-upplevelse genom att visa lämpligt innehåll baserat på dina förmodade intressen.

Med avseende på lagringsperioden gäller följande skillnader: Så kallade sessionscookies lagras endast under en enda webbläsarsession och raderas så snart du stänger webbläsaren, medan så kallade permanenta cookies förblir lagrade i din enhet tills du raderar dem på egen hand eller då de raderas automatiskt efter en angiven period. Du kan radera cookies från din enhet när som helst, t.ex. via webbläsarinställningarna.

3   Vilka typer av cookies använder vi?

Nedan följer en översikt över de olika kategorierna av cookies. Du kan även få ytterligare information om enskilda cookies via länkarna i den högra kolumnen eller genom att fortsätta läsa detta cookiemeddelande.

Cookiekategori

Syfte

Länkar till detaljerad information

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera. De gör webbplatsen tekniskt tillgänglig, säker och användbar. De tillhandahåller också viktiga och grundläggande funktioner, t.ex. navigering på webbplatsen, autentisering för inloggningsområdet, korrekt visning av webbplatsen i din webbläsare och hantering av samtycke. Utan dessa cookies kommer du inte att kunna använda våra webbplatstjänster utan avbrott.

Följande absolut nödvändiga cookies integreras på vår webbplats av våra anlitade tjänsteleverantörer:

Drupal

OneTrust

Prestandacookies

Dessa cookies används för att övervaka webbplatsens prestanda och samla in statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats, t.ex. för att räkna besök och trafikkällor. Detta ger oss möjlighet att mäta och förbättra vår webbplats genom att förstå hur merparten av användarna förflyttar sig på webbplatsen, vilka webbsidor som är mest populära och vilka som används minst. För detta ändamål anlitar vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

Följande prestandacookies integreras på vår webbplats av vår anlitade tjänsteleverantör:

Google Analytics

Funktionscookies

Dessa cookies används för att komma ihåg dina användarinställningar så att vi kan optimera din användarupplevelse genom att anpassa vissa tjänster och inställningar på vår webbplats. Vi kan till exempel registrera din ungefärliga plats på postnummernivå och visa optiker i ditt område. För detta ändamål anlitar vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

Följande funktionscookies integreras på vår webbplats av våra anlitade tjänsteleverantörer:

Where2GetIt

Emplify

CloudFoundry

Målinriktade cookies

Dessa cookies används för att hjälpa oss förstå hur du använder och förflyttar dig på vår webbplats och ge oss möjlighet att skapa en profil över dina intressen. Denna information ger oss sedan möjlighet att styra och anpassa reklam och webbplatsinnehåll enligt dina önskemål, t.ex. genom att visa annonser som är relevanta för dig och blockera irrelevanta eller överflödiga annonser. För detta ändamål anlitar vi utsedda tjänsteleverantörer. Några av dem är belägna utanför EU/EES.

Följande målinriktade cookies integreras på vår webbplats av vår anlitade tjänsteleverantör:

Google Analytics

4   Hur kan jag styra användningen av cookies eller radera dem?

Absolut nödvändiga cookies är alltid aktiva och lagring av och åtkomst till sådana cookies är inte beroende av ditt samtycke. Prestanda-, funktions- och målinriktade cookies kommer endast att placeras och utnyttjas efter att vi har erhållit ditt uttryckliga samtycke.

Du kan ändra dina cookie- och integritetsinställningar för vår webbplats eller ta tillbaka ditt samtycke med verkan för framtiden när som helst genom att klicka på följande länk:

Hantera inställningar eller ta tillbaka samtycke

Du kan dessutom radera cookies på egen hand när som helst via dina webbläsarinställningar.

5   Förteckning över cookies

I syfte att göra följande information lättåtkomlig har vi sammanfattat implementerade cookies under ett begripligt namn (vanligtvis den anlitade tjänsteleverantörens namn och ett exempel på ett filnamn) i stället för att ange alla individuella filnamn.

5.1   Absolut nödvändiga cookies

OneTrust

Vi använder OneTrust-cookies för att hantera ditt samtycke och för hantering av cookies. Dessa cookies krävs för att ge dig möjlighet att välja olika cookiekategorier och för att spara dina cookieinställningar.

Drupal

Drupal-cookies används i vårt backend-system för innehållshantering. Dessa cookies används för att säkerställa att de uppgifter du anger lagras korrekt och så att inbäddade formulär på webbplatsen visas på rätt sätt. Detta gäller i synnerhet lagring i inloggningsområdet på webbplatsen (den behandlande läkarens webbplats) för att möjliggöra smidig åtkomst till enskilda områden.

Enligt EU:s medlemsstatslagar, som anammat EU-direktivet 2002/58/EG om integritet och elektroniska kommunikationer, ändrat av EU-direktivet 2009/136/EG, krävs inget samtycke för att placera och få åtkomst till dessa absolut nödvändiga cookies. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter, som också ingår här, är vårt berättigade intresse (artikel 6, stycke 1, punkt f i den allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”GDPR”)). Vi har ett intresse av att hålla vår webbplats tekniskt åtkomlig, säker och användbar. Du kan få mer information genom att läsa vårt integritetsmeddelande.

5.2   Prestandacookies

Google Analytics

Vi använder Google Analytics-cookies (t.ex. ”_gid”, ”_ga”) för prestandaändamål. Denna tjänst erhålls från Google Ireland Ltd som är baserade i Irland. Observera dock att dina uppgifter även behandlas av Google LLC i USA.

Via den information som genereras baserat på prestandacookies kan Google Ireland Ltd utvärdera din användning av vår webbplats för vår räkning, och förse oss med aktivitetsrapporter och ytterligare analys och utvärdering i samband med användningen av vår webbplats.

Dessa cookies har en lagringstid på mellan en minut och två år.

Den rättsliga grunden för att placera och skaffa åtkomst till dessa cookies är ditt uttryckliga samtycke . Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera din interaktion med webbplatsen och generera prestandarapporter (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR). Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

5.3   Funktionscookies

Where2GetIt

Vi använder Where2GetIt-cookies (t.ex. ”Authsite”, ”W2GISM”, ”Appkey”) för att optimera funktionen för Hitta en optiker. Dessa cookies erhålls från tjänsteleverantören SOCi Inc. som är baserad i USA.

Din exakta plats kan inte fastställas via dessa cookies. Behandlingen av dina platsuppgifter för funktionen Hitta en optiker är begränsad till ditt postnummerområde och är avsedd att du ska slippa ange din plats på egen hand, t.ex. genom att ange en ort eller ett postnummer.

Dessa cookies är antingen sessionscookies eller omfattar en lagringstid på mindre än en minut.

Emplify

Vi använder Emplify-cookies (t.ex. ”IPE_S_[SURVEYID]”, ”IPE[SURVEYID]”, ”IPE_M_[SURVEYID]”). Dessa cookies erhålls från tjänsteleverantören Emplify Inc. som är baserad i USA.

Via dessa cookies kan vi förbättra användarupplevelsen dynamiskt genom att se användarens intressen.

Dessa cookies har vanligtvis en lagringstid på 90 dagar.

CloudFoundry

Vi använder CloudFoundry-cookies (myfonts.com) (t.ex. ”__cf_bm”). Dessa cookies erhålls från tjänsteleverantören Monotype Imaging Holdings Inc. som är baserad i USA.

Via dessa cookies kan vi aktivera användningen av olika typsnitt på vår webbplats och spåra användares interaktion med webbplatsen.

Dessa cookies har en lagringstid på 30 minuter.

Den rättsliga grunden för att placera och skaffa åtkomst till dessa cookies är ditt uttryckliga samtycke. Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera din interaktion med webbplatsen och aktivera vissa webbplatsfunktioner (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR). Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

5.4   Målinriktade cookies

Google Analytics

Vi använder Google Analytics-cookies (t.ex. ”_gat”) för målinriktad aktivitet. Denna tjänst erhålls från Google Ireland Ltd som är baserade i Irland. Observera dock att dina uppgifter även behandlas av Google LLC i USA.

Via dessa cookies kan vi mäta hur användare samverkar med innehåll på webbplatsen. Med hjälp av denna information om användarbeteende kan vi dra slutsatser om användarnas intressen, vilket används för marknadsföringsändamål, t.ex. genom att visa anpassad reklam.

Dessa cookies har en lagringstid på mellan en minut och två år.

Den rättsliga grunden för att placera och skaffa åtkomst till dessa cookies är ditt uttryckliga samtycke. Med avseende på behandling av personuppgifter omfattar ditt samtycke även behandlingen av personuppgifter för att analysera dina intressen och skapa en profil för marknadsföring (artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR). Du kan se ytterligare information i vårt integritetsmeddelande.

6   Kontakt för information om dataöverföringar till tredjeländer utanför EU/EES

Även om förteckningen ovan anger att vi anlitar utsedda tjänsteleverantörer utanför EU/EES säkerställs en lämplig dataskyddsnivå för överföringen till utlandet med hjälp av lämpliga säkerhetsåtgärder. Som skyddsåtgärder har vi bland annat bedömt riskerna med en överföring och ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler inom den mening som avses i artikel 46, stycke 2, punkt c i GDPR för överföring av personuppgifter från EU/EES-länder till tjänsteleverantörer utanför EU/EES.

Om du har frågor om dessa EU-standardavtalsklausuler eller om du vill ha mer information om ytterligare säkerhetsåtgärder för överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES kan du kontakta oss på dpo@coopervision.com.

***