Anställningsförmånerna på CooperVision är utformade för att vara regionalt anpassade samtidigt som de främjar det globala resultatet.

Lönerna är konkurrenskraftiga och granskas varje år. Lönekulturen är prestationsbaserad, vilket innebär att de som anstränger sig extra för att hjälpa oss att uppnå våra mål kan belönas extra.  

Vissa befattningar innebär en möjlighet till diskretionära bonus- och incitamentsprogram, vilket ger dessa medarbetare ytterligare möjligheter att dra nytta av CooperVisions fortsatta framgångar.

Vi anser att alla medarbetare spelar en viktig roll i CooperVisions fortsatta framgångar och att alla medarbetare är unika.  Därför strävar vi efter att alla våra globala förmånsprogram ska innehålla en rad olika förmåner, inklusive:

  • Monetära och icke-monetära belöningar
  • Utbildning och bredare stöd

CooperVision strävar efter att stärka våra medarbetares ekonomiska, fysiska och psykiska välbefinnande såväl på som utanför arbetsplatsen, både under deras karriär och efter att de pensionerat sig.