Du bekräftar att de uppgifter du tillhandahåller (namn, e-postadress osv.) är sanna och korrekta, att du inte uppträder som någon annan person samt att du inte i missledande syfte uppträder som anställd inom CooperVision eller på annat sätt anger en vilseledande anställningsstatus.

Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillträde till vår blogg. Om du gör inlägg som ligger utanför denna bloggs ämnesområde eller vi på annat sätt anser inlägget olämpligt, förbehåller vi oss rätten att inte tillåta kommentaren eller inlägget. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort inlägg eller kommentarer. Om detta skulle ske kommer vi att försöka nå dig med ett meddelande som säger att "vi tackar för ditt inlägg eller din kommentar men anser att innehållet just nu är olämpligt eller på annat sätt strider mot våra regler".

När du lägger upp en kommentar på vår blogg ger du oss tillstånd att använda inlägget (i enlighet med användarvillkoren och CooperVisions sekretesspolicy) i all skälig omfattning som CooperVision väljer. Vi kan bland annat kopiera, visa, modifiera eller införliva inlägget i annat material osv. Du har ingen rätt till ersättning eller royalty, vare sig nu eller i framtiden. Du avstår all rätt att åberopa åsidosättande av dina immateriella rättigheter. När du lägger upp en kommentar samtycker du till att inte störa eller försöka störa driften av bloggen. Du får inte använda några former av automatiska verktyg för att samla in information från bloggen eller fylla i formulär på bloggen. CooperVisions webb- och e-postservrar samt domänrelaterade e-postmeddelanden får inte användas för att skicka ut oönskade massutskick av e-post eller i annat ont, oetiskt, kränkande, skadligt eller olagligt syfte. Bloggen får endast användas i lagligt syfte. Otillåten användning kan medföra civilrättsligt och/eller brottmålsåtal i enlighet med nationell, delstatlig eller lokal lagstiftning.

TILLGÅNGEN TILL VÅR BLOGG TILLHANDAHÅLLS SOM EN TJÄNST I BEFINTLIGT SKICK. VI LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, SÄKERHET, RIKTIGHET SAMT ICKE‐INTRÅNG. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE GER COOPERVISION VIDARE INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER ATT TILLGÅNGEN TILL BLOGGEN, DESS INNEHÅLL ELLER FUNKTION KOMMER ATT AVBROTTS- ELLER FELFRI. DU TAR FULLT ANSVAR OCH STÅR RISKEN FÖR EVENTUELL FÖRLUST TILL FÖLJD AV NEDLADDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV FILER, INFORMATION, INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL SOM HAR ERHÅLLITS PÅ BLOGGEN. I den omfattning som lagen medger skall CooperVision under inga omständigheter hållas ansvarigt för några som helst indirekta, oförutsedda, särskilda, följd- eller uppkommande skador relaterade till bloggen, vare sig det gäller kontraktsbrott, otillåten handling, försummelse eller annan handling, även om CooperVision har informerats om risken för sådana skador.