You are here

Mark Harty

Mark Harty

Executive Vice President
International & Global Corporate Accounts

Mark är Executive Vice President International, och är dessutom ansvarig för våra globala företagskonton. Han arbetade som VD för CooperVision Europa från oktober 2012 till december 2016 och som President EMEA från januari 2017 till februari 2019. Innan Mark kom till oss hade han ett antal ledande internationella befattningar vid CR Bard, Edwards Life Sciences och Boston Scientific, där han i första hand var inriktad på kommersialiseringen av teknik för medicinsk utrustning inom hjärt-kärlsjukvården och akutsjukvården.