“Inkluderande och mångfald är grundläggande för CooperVisions globala framgångar. Att uppmärksamma våra medarbetares personliga och kulturella erfarenheter förstärker vår innovation och utveckling som företag och som medarbetargemenskap. Vi vill vara säkra på att alla känner att de får uppskattning och hjälp att uppnå sin fulla potential.”

Daniel McBride, VD för CooperVision

”Bättre tillsammans” – vi känner samhörighet och är stolta över våra olika perspektiv.

Vi förstår att olika perspektiv innebär fräscha och unika insikter. Och teamkänslan sporrar oss. Så var dig själv – vem du än är – och låt oss åstadkomma fantastiska saker tillsammans.

Våra program för ”inkluderande ledarskap” omfattar utbildning hos expertkonsulter som Catalyst och Yale, och bygger på den senaste forskningen inom den komplexa utmaningen att leda organisationer med stor mångfald. Hundratals högre chefer över hela världen deltar dessutom i träffar om hur man kan skapa mer inkluderande arbetsplatser, stötta team med stor mångfald och hjälpa kunder, leverantörer och anställda utan att vara omedvetet partiska.

På de enskilda anläggningarna hyllar ett stort antal aktiviteter vår mångfald och vår inkluderande kultur året runt.

För att vara fantastiska behöver vi bara vara oss själva.

Det som vi åstadkommer här på Cooper är helt fantastiskt, vi gör livet bättre för en människa i taget. Allas bidrag räknas, och det är därför inkludering och mångfald är så viktigt. Det är inte bara rätt sak att göra; det är det som gör vårt företag enastående. Och om du tänker efter är det logiskt eftersom man kan se mycket mer när man har flera olika perspektiv.

Vi är en grupp kollegor här på Cooper som kallar oss Global Inclusion Council (GIC). Alla vi inom GIC är djupt engagerade i att vårt företag ska vara en plats där vi alla känner att vi hör hemma. Ingen ska känna sig som en ”utomstående”. Vi vill att Cooper ska vara en trygg och rättvis miljö för alla, en plats där vi alla känner oss respekterade och uppskattade.  En plats där vi kan blomstra. Kort sagt en plats som vi kan vara stolta över att tillhöra.

Vi gör detta möjligt. Men inte bra med ord, utan genom handling. Sedan vi utsågs av vår VD Al White tidigare i år, har GIC-teamets medlemmar lärt känna varandra, tagit reda på vad Cooper gör för att främja mångfald och inkludering, och lärt oss de bästa metoderna. Det är vårt uppdrag att säkerställa att vi som företag fortsätter lyssna, lära och utveckla vår inkluderande mångfaldskultur. För att lyckas med detta har vi satt upp fyra mål:

  1. För att få det att hända – vi bidrar aktivt till företagets initiativ och program inom inkludering och mångfald;

  2. För att sprida förståelse – vi främjar mer information och utbildning inom hela organisationen för att ytterligare förankra inkludering och mångfald inom alla delar av vårt företag;

  3. För att lyssna och lära av andra – vi agerar som ambassadörer och ombud för förändring, och medverkar vid externa evenemang, uppmuntrar interna aktiviteter och delar med oss av vår kunskap till hela organisationen;

  4. För att bilda intressegrupper – vi samarbetar med våra kollegor inom HR för att upprätta och utveckla personalresursgrupper – öppna forum för anställda som delar intressen/bekymmer och kan hjälpa oss att utarbeta framtida initiativ.

Det är fantastiskt att vara en del av Cooper-familjen. Vi är ett stort, globalt och framgångsrikt hälsovårdsföretag, och vi blir allt större och starkare. Vi är väl medvetna om att inkludering och mångfald är en central del av våra fortsatta framgångar. Så var dig själv – vem du än är – och låt oss åstadkomma fantastiska saker tillsammans.