Som en global ledare inom kontaktlinser hjälper vi till att förbättra hur människor ser varje dag.*1 

Men vårt arbete slutar inte där. Vi utformar våra produkter och förpackningar på ett genomtänkt sätt för att effektivt utnyttja resurserna samtidigt som vi arbetar för att minska vårt koldioxidavtryck.‡§1       

Här på CooperVision vidtar vi stolt åtgärder för att arbeta mer hållbart och strävar mot att minimera vår möjliga miljöpåverkan. Genom att möjliggöra en ansvarsfull materialanskaffning,2 återanvända det avfall som går|1 och börja kompensera för det avfall från våra produkter och förpackningar som inte kan återanvändas kan vi göra en insats för vår planets välbefinnande.¶1   

Tillsammans med våra kunder, våra partners och vidare, bidrar många små handlingar idag mot en ljusare morgondag.           

Vi designar – och omdesignar** kontinuerligt – för att minska vårt koldioxidavtryck.†‡1    

 

​Vi tänker noga igenom hur vi designar våra produkter och förpackningar så att vi använder resurserna effektivt.‡§1 Från våra produkter till våra anläggningar och processer gör vi målmedvetna val i dag för att nå en ännu större helhetseffekt i morgon.   

Vi designar för återvinning, tekniska produkter och förpackningar för att arbeta med återvinningsprogram i samhället där det är möjligt.            

Vi bygger anläggningar som drivs med förnybar energi1 och utvecklar processer för att medvetet minska vårt koldioxidavtryck.‡§1 Vi designar – och designar ständigt nytt – för att producera mindre avfall i våra linstillverkningsprocesser.††3      

Vi samarbetar och innoverar, omfamnar vår uppfinningsrikedom för att ta hand om vår planet och varandra.      

 

På CooperVision brinner vi för vår roll som global medborgare och ger våra anställda möjlighet att kämpa för hållbarhet – oavsett hur liten handlingen är. Tillsammans med optiker och kontaktlinsbärare kan vi alla vidta åtgärder för att anamma hållbara åtgärder idag för att hjälpa till att skydda vår framtid.    

Men vi handlar om så mycket mer än kontaktlinser. Därför samarbetar vi med internationella organisationer och samhällen för att hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan1 och göra en positiv skillnad. Allt detta möjliggörs av människor med passion, innovativt tänkande och en drivkraft för handling. Genom vår kollektiva uppfinningsrikedom kan vi tillsammans ta steg för att förbättra vår planets välbefinnande.1 Och vi inbjuder er att följa med på vår resa mot en ljusare morgondag.         

 

Vi vidtar åtgärder för att bevara begränsade naturresurser‡‡1 och utforska olika sätt att föra in förnybara energikällor§§ i vår tillverkningsverksamhet.||1

 

 Vi samarbetar med partner för att samla in vårt tillverkningsavfall, återanvända resurser och ge dem nytt liv när det är möjligt.|1

 

 Genom att börja kompensera för det avfall från våra produkter och förpackningar som ännu inte går att återanvända kan vi göra en insats för planetens välbefinnande.¶1

FEATURED STORIES

Här på CooperVision vidtar vi stolt åtgärder för att arbeta mer hållbart och strävar mot att minimera vår möjliga miljöpåverkan.     

Genom vår Sustainability Innovator Series kommer vi att dela med oss av berättelser om människor i en mängd olika roller i hela vår organisation som har bidragit till våra hållbarhetsinsatser, stora som små.  

 

PLAST PÅ BÄTTRE SÄTT¶¶4,5

Det verkar omöjligt att föreställa sig vardagen utan plast, och av goda skäl: det är ett hållbart, mångsidigt och lätt material. Men samma hållbarhet som drev plast till utbredd popularitet innebär två stora utmaningar som påverkar vår miljö: hur den tillverkas och hur den kasseras.    

Genom våra ansträngningar att kompensera och återvinna plast via vårt partnersamarbete med Plastic Bank gör vi redan en insats för att ta itu med en av de stora utmaningarna med plast: avfallshanteringen.§ Vi vidtar nu åtgärder för att ta itu med hur plast tillverkas genom att fokusera på våra plastleverantörer och hur plasten vi köper produceras.

STÖRRE ÄN FLASKOR

Plast är ett viktigt material som vi alla förlitar oss på i våra dagliga liv. Hur plast tillverkas och kasseras kan påverka vår miljö.

Genom att samarbeta med Plastic Bank, kan vi inte bara ta steg för att ta itu med kassering av plasten utan vi kan också hjälpa till att ta itu med socioekonomiska skillnader i hundratals kustsamhällen.

 

Sustainability News

* Combination of 2022 market research based on global volume data and internal estimates.
† Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
‡ Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
§ CooperVision's 2022 Environmental, Social and Governance Report.
| CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
¶ Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
** Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.
†† Waste associated with the manufacturing of contact lenses.
‡‡ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
§§ Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
|| CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
¶¶ According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. CooperVision's plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using plant-based inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
*** ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
††† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
 

References::
1. CVI data on file, 2023.
2. CVI data on file, 2024.
3. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
4. CVI data on file, 2023. Manufacturing sites: Costa Rica, Hungary, New York State, Puerto Rico and Southampton, UK.
5. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier's bio-renewable input.
6. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bio-input carried out by our supplier of plastic polymer to CooperVision.
8. CVI data on file as of 1/2024.