Vi letar alltid efter nya sätt att spara energi genom att minimera konsumtion och använda rena energiresurser överallt där vi kan. Vi hjälper även andra att dra nytta av vår erfarenhet genom att dela bästa praxis med våra partners, branschen och andra liknande företag.

Höjdpunkter

Använda förnybar elektricitet

Vi har omvandlat alla våra verksamheter Rochester, NY till att köras på 100 % vindbaserad förnybar elektricitet, samt en anläggning i Storbritannien med 100 % förnybar elektricitet från biomassa. Dessa insatser är en del av vårt kontinuerliga åtagande att använda rena energikällor där det är möjligt, inklusive geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och biomassa.

Mer effektiv belysning

Vi använder naturligt ljus för att belysa gemensamma områden och minska elförbrukningen, och vi har övergått till högeffektiva belysningssystem i många av våra tillverknings- och distributionscenter.

Installera avancerade kontrollsystem

Vi bygger energieffektivitet på platser runt om i världen, med uppgraderingar som inkluderar system för fastighetsförvaltning, rörelsebelysning och värmeskyddsfilm.