Vi utvecklar ständigt våra processer för att använda mindre och återvinna mer av de material som behövs för att tillverka och distribuera våra produkter. Vi är stolta över de framsteg vi har gjort hittills, och vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan.

Höjdpunkter

Minimera avfall av alla slag

I genomsnitt återvinns mer än 95 % av materialen i våra produktionsprocesser – inklusive kartong, trä, papper och olja*.

Återvinna plast

Mer än 99 % av plastkomponenterna som genereras under tillverkningsprocessen återvinns*.

Få ut mer av kartong

Våra distributionscenter återanvänder kartonger 5 till 10 gånger innan de återvinns**.

 

*Från och med K1 räkenskapsåret 2018. Data kan komma att ändras
**Puerto Rico och Ungern