You are here

Jerry Warner

Jerry Warner

President

Jerry är Vice President, Global Marketing. Han var, innan han tillträdde denna befattning i november 2012, Vice President för Life Cycle Management. Innan han kom till CooperVision tillbringade Jerry 17 år på Bausch + Lomb, där han hade olika marknadsförings- och ledande befattningar. Han har omfattande internationell och nationell erfarenhet inom medicintekniska, läkemedels- och konsumentartiklar. Innan han kom till Bausch + Lomb var Jerry knuten till Bristol Myers Squibb där han innehade olika befattningar inom försäljning, marknadsföring och trade marketing, och var framgångsrik såväl på områdesnivå som i olika säljledande roller. Jerrys ledarskap och framgångar har vunnit erkännande på högsta nivå. Bland annat har han två gånger fått motta en CEO Award.