”Möjligheter tillsammans” – För att hjälpa oss att uppnå våra mål, hjälper vi dig att uppnå dina.

Ta del av omfattande utbildningar och personlig utveckling. Engagera dig i den allra senaste produktutvecklingen. Få insikt i och inspiration från samarbeten med team över hela världen.

Våra globala utvecklingsprogram innefattar:

Inkluderande ledarskap

 

CooperVision har program för ledningsgrupp, högre chefer och personalchefer som fokuserar på inkludering. De här träffarna fokuserar på den komplexa utmaningen att leda organisationer och team med stor mångfald, samt att hjälpa kunder utan utan att vara omedvetet partisk.

Utveckling för högre chefer

För våra högre chefer har vi flera specialprogram, inklusive ett 360-graders feedbackprogram med 6 månader ledarskapscoachning som syftar till att ge målinriktad feedback och utvecklingsförslag.

Vi erbjuder även ett program inom ledarskapsutveckling med inriktning på affärsstrategi, strategisk planering, förändringsledarskap och teamledning. Våra program bedrivs med globala tvärfunktionella grupper för att ge stora möjligheter till internt nätverkande. 

Personalledning

Våra chefsutvecklingsprogram fokuserar på ledarskapsbeteenden, såsom prestationscoachning, effektiv kommunikation och emotionell intelligens.

Globalt praktikprogram

CooperVision erbjuder betald praktik som inspirerar studenter att vidga sina vyer bortom klassrummet och få praktisk erfarenhet genom att arbeta sida vid sida med ledande branschspecialister. Vi erbjuder praktikplatser inom olika områden, inklusive ekonomi, HR och marknadsföring. Gör dig redo att dyka ner i ett gediget, projektfokuserat program som kommer att utmana dig samtidigt som du utvecklar dina ledarskaps- och nätverksförmågor för att skapa en unik grund för din karriär. Våra praktikanter kommer från universitet och högskolor runtom i världen, där de studerar bland annat ekonomi, reklam, teknik och marknadsföring.