Vatten är en viktig resurs – för vår verksamhet och för de samhällen där vi lever och arbetar. Genom att kontinuerligt minska vår totala användning, öka återanvändnings- och återvinningsarbetet och använda insamlat regnvatten, sparar vi miljontals liter vatten varje år. Detta gynnar inte bara vår verksamhet, utan hjälper till att skydda de lokala vattenförsörjningarna i de samhällen där vi är verksamma.

Höjdpunkter

Återanvända processvatten

Den omtänksamma anpassningen av tillverkningsvatten i vår Puerto Rico-anläggning sparar tiotals miljoner liter årligen.

Återanvända regnvatten

Insamling av regnvatten avleder naturligt regn för användning i toaletter och klimatkontrollsystem.

Minimera efterfrågan och avfall

Dessa insatser minskar efterfrågan på kommunalt vatten med 35 % och avleder 5 299 miljoner liter avloppsvatten från reningsverken varje månad*.

Prisbelönt påverkan

Våra insatser för vattenbevarande har vunnit flera utmärkelser – senast ett Pre-Treatment Excellence Compliance Award från Puerto Rico Aqueduct and Water Authority (PRASA).

 

*2016–2017. Data kan komma att ändras