Större än flaskor

Att göra en meningsfull, mätbar skillnad genom plastneutralitet      

 Plast är ett viktigt material som vi alla förlitar oss på i våra dagliga liv. Hur plast tillverkas och kasseras kan påverka vår miljö. Varje år beräknas totalt åtta miljoner ton plast släppas ut i havet – det motsvarar en sopbil med plast varje minut.1 

Sedan 2021 har vi samarbetat med Plastic Bank för att kompensera en del av vårt plastavtryck genom att ta itu med havsbundet plastavfall i hundratals kustsamhällen där plastföroreningar och fattigdom har nått nya rekordnivåer.2-4 Genom att samarbeta med Plastic Bank, kan vi inte bara ta steg för att ta itu med kassering av plasten utan vi kan också hjälpa till att ta itu med socioekonomiska skillnader i dessa samhällen – hjälpa till att förbättra världen runt oss och skapa en ljusare framtid för människor + planet.2,5–7 

Mer än en milstolpe

 Genom vårt partnerskap med Plastic Bank finansierar vi insamling och återvinning av plast som är bunden till havet och som motsvarar vikten av plast som används i vårt sortiment av deltagande mjuka kontaktlinser, inklusive lins-, blister- och förpackningskomponenter, som säljs och distribueras i 27 länder i Nord-och Sydamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet.*

 Hittills har detta partnerskap förhindrat motsvarigheten till hundratals miljoner plastflaskor från att släppas ut i världens hav.†4 Den insamlade plasten återvinns och bearbetas sedan, återfödd som Social Plastic®-råvara, som omvandlas till nya produkter och förpackningar – vilket minskar behovet av ny plast, möjliggör en cirkulär ekonomi för plast och ger en varaktig miljömässig, social och ekonomisk inverkan.8   

Men vårt verkliga mått på påverkan är mer än den plast vi kompenserar för – vårt initiativ för plastneutralitet gynnar och förbättrar försörjningen för tusentals insamlingsmedlemmar i hundratals samhällen.2,4

Förbättra liv

 Plastbankssamlare i dessa kustsamhällen samlar in plastavfall från havet och byter ut det mot krediter som de kan använda för att köpa varor och tjänster, inklusive hälso-, arbets- och livförsäkring, digital anslutning, matkuponger, skolmaterial och mer.3 Till exempel motsvarar 14 årliga leveranser av CooperVisions 1 day:s plastneutrala kontaktlinser‡ minst 10 kg insamlad plast.2 I Indonesien år 2023 är dessa medel i genomsnitt ett av följande:9 ·      

  • En dags matvaror för en insamlingsmedlem och deras familj ·             
  • Betalning av 15 dagars elräkning för hemmet ·         
  • 15 dagars internetdata, en viktig källa för lärande och utbildning för barn            

Vision Care-program

 Dessutom har Plastic Bank etablerat ett synvårdsprogram för att tillhandahålla synundersökningar och kuponger för kostnadsfria ögonundersökningar och glasögon för kvalificerader Plastic Banks- insamlingsmedlemmar.9 Den positiva effekten av förbättrad syn har kopplats till att bidra till att minska fattigdomen, stödja ekonomiska möjligheter och förbättra utbildningsresultaten.10

Idag. Imorgon. Tillsammans.

 Vi är den första kontaktlinstillverkaren som spårar och kompenserar plastens påverkan från varje låda med endagskontaktlinser som säljs och distribueras.11 Genom att helt enkelt förskriva och använda plastneutrala kontaktlinser hjälper våra ögonvårdsspecialister och användare oss i vårt engagemang för hållbarhet när vi strävar efter att förändra och förbättra välbefinnandet för människor + planeten.2

 

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing process for both these products and their packaging.
† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
‡ An annual supply of CooperVision 1 Day contact lenses is defined as 720 contact lenses expressed as the equivalent of eight 90-day packs, four packs each for the right and left eyes.
 

References::
1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, through the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2020, https://www.nationalacademies.org/our-work/united-states-contributions-to-global-ocean-plastic-waste.
2. CVI data on file, 2024.
3. Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Accessed Jan 25th 2024.
4. CVI data on file as of 1/2024.
5. CVI data on file, 2023.
6. Plastic Bank. https://plasticbank.com/impact-programs/. Accessed Jan 25th 2024.
7. Plastic Bank. https://plasticbank.com/about/. Accessed Jan 25th 2024.
8. Plastic Bank. https://plasticbank.com/how-social-recycling-is-saving-the-ocean-and-improving-lives/. Accessed Jan 25th 2024.
9. Plastic Bank data on file, 2024.
10. Zhang et al. "Advancing the Sustainable Development Goals through improving eye health: a scoping review," The Lancet Planetary Health. March 2022. (6) 274 & 278.
11. CVI data on file, 2021, 2020-2020 Plastic Bank Contract Agreement.