PLAST PÅ BÄTTRE SÄTT*1,2

Skära ner på koldioxid vid källan med ISCC PLUS-certifierad plast†‡2,3 

 Det verkar omöjligt att föreställa sig vardagen utan plast, och av goda skäl: det är ett hållbart, mångsidigt och lätt material. Men samma hållbarhet som drev plast till utbredd popularitet innebär två stora utmaningar som påverkar vår miljö: hur den tillverkas och hur den kasseras.    

Genom våra ansträngningar att kompensera och återvinna plast via vårt partnersamarbete med Plastic Bank gör vi redan en insats för att ta itu med en av de stora utmaningarna med plast: avfallshanteringen.§ Vi vidtar nu åtgärder för att ta itu med hur plast tillverkas genom att fokusera på våra plastleverantörer och hur plasten vi köper produceras.   

Så idag omfamnar vi plast tillverkad bättre genom att börja köpa ISCC PLUS-certifierad plast.*‡1,2,4

FRÄMJA HÖGRE STANDARDER FÖR PLAST 

 ISCC PLUS-certifiering identifierar plastproduktion som är kontrollerbar, spårbar och hållbar.5,6 I linje med FN:s mål för hållbar utveckling stöder ISCC minskningen av utsläpp av växthusgaser till större nytta för människor + planet.7,8    

Att minska utsläppen av växthusgaser från plastproduktion är ingen lätt uppgift. Varje steg spelar en viktig roll – från att använda verifierade och spårbara hållbara insatsvaror, såsom biobaserade oljor, till effektivare produktionstekniker som minimerar avfall inom en tillverkningsanläggning.6,9 Genom att börja köpa plast som är ISCC PLUS-certifierad, är vi stolta över att stödja ett internationellt certifieringssystem som är erkänt för lägre koldioxidutsläpp vid plastproduktion. †‡2-4 

 ISCC PLUS-certifieringen upprätthåller också arbetstagarnas rättigheter och främjar hållbara jordbruks- och markanvändningsmetoder.9 Och den gör allt detta på ett helt transparent sätt – och säkerställer att ISCC PLUS-certifierad plast följer dessa principer varje steg på vägen.9,10   

Genom att börja köpa ISCC PLUS-certifierad plast har CooperVision åtagit sig att uppnå en högre standard för hur plast tillverkas.‡4   

Varför ska man bry sig om Plast på bättre sätt?*1,2

 För hur den är gjord spelar roll. 
För vi måste alla ta det första steget. 
För att tillsammans med våra kunder och användare jobbar vi för en ljusare morgondag för människor + planet.    

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. CooperVision’s plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
† According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. One of Coopervision's plastic suppliers has found through a cradle-to-gate assessment that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
‡ ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
§ Through our partnership with Plastic Bank.
 

References::
1. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier’s biorenewable input.
2. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716?721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
3. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bioinput carried out by one of CooperVision's suppliers of plastic polymer.
4. CVI data on file, 2024.
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Accessed Jan 25th 2024.
6. ISCC PLUS System Document (v3.3).
7. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Accessed Jan 25th 2024.
9. ISCC. Sustainability Requirements. Version 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Accessed Jan 25th 2024.