En ljusare morgondag börjar med oss alla, idag.

Här på CooperVision vidtar vi stolt åtgärder för att arbeta mer hållbart och strävar mot att minimera vår möjliga miljöpåverkan. 1 Genom att möjliggöra en ansvarsfull materialanskaffning,2 återanvända det avfall vi kan*3 och börja kompensera för det avfall från våra produkter och förpackningar som inte kan återanvändas kan vi göra en insats för vår planets välbefinnande.†3        

Vi vidtar åtgärder för att bevara begränsade naturresurser§3 och utforska sätt att införliva förnybar energi| i vår tillverkningsverksamhet.¶3

Vi implementerar hållbara metoder där vi kan och förväntar oss att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer, vilket underlättar ansvarsfulla inköp av material.2   

Vi planerar noggrant våra maskiner, produkter och förpackningar** med förnybar energi i åtanke.3   

Många naturresurser är begränsade. Vi gör vad vi kan idag för att ompröva var våra produkter, förpackningar och energi kommer från, och kämpar för förnybara alternativ där vi kan samtidigt som vi utforskar sätt att köpa ännu mer hållbart i framtiden. Förnybara material och återvunnet avfall kan potentiellt minska koldioxidutsläppen och minska miljörisken4, vilket leder till ännu större kollektiv påverkan.       

 

 Vi samarbetar med partner för att samla in vårt tillverkningsavfall, återanvända resurser och ge dem nytt liv när det är möjligt.*3 ​

Materialen som utgör våra produkter och förpackningar är värdefulla resurser – även efter att de har använts. Idag arbetar vi för att förhindra att plast försvinner ut i naturen,†3 och vi inbjuder dig att gå med i vår gemensamma ansträngning mot en cirkulär ekonomi.   

Det innebär att vi vidtar åtgärder för att återvinna våra tillverkningsmaterial efter att de har tjänat sitt ursprungliga syfte5 – genom att se deras potential att återvinnas. I samarbete med våra partner kan vi utnyttja befintlig återvinningsinfrastruktur på bästa sätt och där det är möjligt återvinna våra resurser och ger våra material ett nytt liv.          

 Genom att börja kompensera för det avfall från våra produkter och förpackningar som inte går att återanvända kan vi göra en insats för planetens välbefinnande.†3   

Vi gör vår del för att hjälpa till att kompensera för havsbundet avfall som kväver landskap och samhällen3 – eftersom vi inte kan styra över vad som händer med våra produkter och förpackningar när de väl finns där ute.   

Vi fokuserar våra ansträngningar på de regioner som påverkas mest av avfall och samarbetar med partner som hanterar avfall och socioekonomiska skillnader.†13         

Genom att samarbeta med partners för att använda kasserade material från naturen,††3 tar vi steg mot en ljusare morgondag.       

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
§ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
| Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
¶ CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
** CooperVision’s manufacturing processes are designed to adhere to CooperVision’s internal energy goals and design specifications.
†† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank and local community beach clean-up efforts.
 

References::
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
3. CVI data on file, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Plastic futures and their CO2 emissions. Nature, 612(7939), 272–276.
5. CVI data on file 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).