SKAPA EN VÅG AV FÖRÄNDRING

 På CooperVision drivs vår hållbarhetsresa verkligen av våra medarbetare. Möt Carol Herring, Global Packaging Material and Technology Manager på vårt kontor i Victor, New York. Carols berättelse är ett bevis på hur en person kan ha en avgörande inverkan på det arbete vi gör när vi strävar efter att eliminera avfall och onödiga förpackningar för att minska vår miljöpåverkan där det är möjligt.1

HITTA ALL PLAST

 Carol är en av de ledande personerna i att förverkliga vårt initiativ för plastneutralitet.Med målet att kompensera en del av CooperVisions plastavtryck var vi tvungna att börja med att förstå hur mycket plast vi släpper ut i världen.1 Och det var där material- och förpackningsexperten Carol kom in. Med en kandidatexamen i förpackningsvetenskap fanns det ingen bättre person för jobbet.     

Enligt Carol hade hon en uppgift när det gällde våra färdiga produkter och förpackningar: ”hitta all plast”. Med tanke på vårt sortiment av produkter och deras förpackningsstorleksalternativ hade detta potential att vara en skrämmande uppgift. Så, ”vi började smått”, säger Carol. Från en enskild produkt – clariti® 1 day – började hon identifiera alla platser där ”plast gömmer sig”, inklusive i alla olika förpackningsformat, och mätte deras vikt.      

”Förpackningar har många komponenter. Det är en blister, folie och en kartong. Och vi har olika förpackningsformat – som 30- och 90-pack”, förklarar Carol. ”Jag skulle till exempel ta ett 30-pack vilket innebar att vi har 30 blister och alla är av plast. De väger ”så här” mycket.” Hon säger, ”Det var den lätta delen.” Därifrån började hon ta itu med de mer komplexa beräkningarna. ”Våra kartonger och etiketter består ju ibland av blandade material. Det behövdes lite efterforskning gällande att definiera exakt hur mycket plast som fanns i dessa komponenter. Och när man sedan kommer in på lim, tryckfärger och beläggning, så blir det ännu mer komplicerat.”   

Genom att ta ett allomfattande förhållningssätt till var plast förekommer, ”var vi medvetet konservativa gällande det”, säger Carol. Människor kanske inte tror att det inkluderar bläck eftersom ”det är en så liten del av vikten.” Men Carol lämnade ingen sten ovänd. Hon såg till att fånga upp alla former av plast som finns i våra färdiga produkter och förpackningar, oavsett hur små, från lockdockan, som är ett foliepolypropenlaminat, till restplasten i förpackningen, till lim, bläck och beläggningar på kartongen, eftersom varje plastbit räknas när vi verkligen vill förstå mängden plast vi släpper ut i världen.         

EN GEMENSAM INSATS

 ”Jag började arbeta på det här projektet själv och inom sex månader hade det utökats till att omfatta andra bidragsgivare”, säger Carol. ”När jag behövde det arbetade jag med våra leverantörer och fabriker. Till exempel finns det lim som leverantören sätter på kartongen, och sedan finns det lim som vi applicerar under vår egen process. Allt behövde mätas. I takt med att projektet växte fick Carol sällskap av ett team av förpackningsstudenter som hjälpte till att beräkna och dokumentera vikten av all plast som finns i våra produkter och förpackningar.     

Men efter att ha bestämt mängden plast i clariti® 1 day var hennes arbete långt ifrån gjort. Hon tillämpade sedan metoderna för att hitta all plast i CooperVisions produktportfölj – och utökade mätinitiativet till andra produkter och förpackningsformat. Det som började som ett projekt vid Carols skrivbord har sedan dess expanderat till ett underteam för hållbarhet med medlemmar på CooperVisions förpacknings- och distributionsanläggningar som alla delar en passion för hållbarhet.         

FÖRVERKLIGA INITIATIVET OM PLASTNEUTRALITET 

 Genom sina ansträngningar samlade Carol in tillräckligt med data för att bilda en heltäckande bild av plasten i våra produkter och förpackningar. Hennes beräkningar utgjorde grunden för CooperVisions plastneutralitetspartnerskap med Plastic Bank. CooperVision finansierar insamling och återvinning av havsbunden plast som motsvarar vikten av plast som används i en rad av våra deltagande mjuka kontaktlinser, inklusive linser, blister och förpackningskomponenter, som säljs och distribueras i 27 länder över hela Nord- och Sydamerika, Europa, och Asien-Stillahavsområdet.*1 Sedan starten har vårt partnerskap med Plastic Bank förhindrat motsvarande hundratals miljoner plastflaskor från att släppas ut i haven†2 – och ögonvårdspersonal och användare kan, genom att helt enkelt förskriva och använda CooperVisions plastneutrala kontaktlinser, bidra till vår hållbarhetsresa.    

”Vi är lyckligt lottade att kunna samarbeta med Plastic Bank”, säger Carol. Hon känner sig glad över att veta att hennes arbete hjälpte till att förverkliga initiativet för plastneutralitet och påverkar inte bara planeten, utan även människor och samhällen där plastföroreningar och fattigdom har nått nya rekordnivåer.3 ”Den här saken jag gjorde vid mitt skrivbord passar in i ett system som hjälper människor på andra sidan jorden. Vi vet att människorna i dessa samhällen får möjlighet att tjäna en lön. Förhoppningsvis kan de förbättra sina liv och sina familjers liv samtidigt som de bidrar till en insats som hjälper vår planet.”         

HÅLLBARHET ÄR EN RESA, INTE EN DESTINATION

 Carol ser tillbaka och säger att hon inte hade någon aning om hur långt effekten av detta projekt skulle nå, inte bara genom CooperVisions partnerskap med Plastic Bank, utan även i hennes eget dagliga liv. ”Genom att tvinga mig att tänka på mängden plast CooperVision släpper ut i världen, fick det mig att tänka på andra produkter jag använder som konsument. Jag tror inte att jag gör något hemma utan att tänka på hållbarhet.” Hon har blivit mer uppmärkam när det gäller förpackningen i maten hon köper, funderat på sätt att inte slösa mat, inklusive kompostering, och är mer medveten om återvinning hemma. ”När jag pratar om hållbarhet varje dag på jobbet, blir det mer framträdande i allt annat jag gör. Nu tänker jag på alla de saker jag kan göra för att minska mitt eget personliga koldioxidavtryck.”     

Med denna ökade medvetenhet har Carol också funderat mer på det växande antalet kunder och användare som är mer hänsynsfulla när det gäller förpackningsval och hur de bäst ska kasseras, och vad det innebär för CooperVisions hållbarhetsresa. ”Inom förpackningsområdet kommer hållbarhet alltid att vara viktigt när det gäller design och materialval”, förklarar Carol. Hon anser att det är CooperVisions ansvar att hitta sätt att göra våra förpackningar mer hållbara. ”Plast är en avgörande del i att leverera en medicinteknisk produkt, men hur använder och kompenserar vi plasten på bästa möjliga sätt för människor?” 

Carol och underteamet för hållbarhet undersöker sätt att svara på denna fråga och liknande frågor för att främja förpackningsområdet. ”Det händer stora projekt på våra olika anläggningar runt om i världen”, säger Carol. ”Det finns inget projekt som är för litet, och kollektivt har dessa projekt en enorm inverkan.” Tack vare Carol och många andra på CooperVision som har en passion för hållbarhet kan vi utveckla vår hållbarhetsresa genom att designa våra produkter och förpackningar på ett genomtänkt sätt för att använda resurserna effektivt samtidigt som vi börjar minska vårt koldioxidavtryck.§|4

Klicka här för att läsa mer om vårt plastneutralitetsinitiativ .

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing process
for both these products and their packaging.
† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
§ Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
| CooperVision's 2022 Environmental, Social, and Governance Report.
 

References::
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file as of 1/2024.
3. Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Accessed Jan 25th 2024.
4. CVI data on file, 2023.