För den som har problem att se på både nära håll och på avstånd ger CooperVisions multifokala kontaktlinser en helt ny grad av synskärpa tack vare Balanced Progressive Technology. Snarare än att vara bara en miniversion av bifokala glasögon med närseendet längst ned och avståndsseendet högst upp, eller använda en lins för avståndsseende och en för närseende, innehåller den här avancerade designen flera synkorrigerande områden i båda linserna, vilket möjliggör god syn på nära håll – som när du läser en bok, på medellångt avstånd – som när du sitter vid datorn, samt på långa avstånd.