Främjar CooperVisions hållbarhetsarbete 

När Paul Riggs dotter berättade att hon skulle studera biologi vid universitetet, blev han både stolt och förvånad eftersom han aldrig hade trott att hon skulle välja en yrkesbana som liknade hans egen.

Paul, vars utbildning och tre decennier långa karriär har genomsyrats av naturvetenskap, bidrar med stor kunskap och stort engagemang i sin nuvarande roll som Director of Science and Sustainability på CooperVision. Han leder sina team med en distinkt energi som bygger på samarbete och säkerställer att alla förstår den potentiellt djupgående effekten av deras arbete. Pauls framåtblickande strategi syftar till att skapa bestående fördelar för People + Planet – vårt initiativ för att bevara naturresurser, minska utsläppen av växthusgaser från plastproduktion samt ge människor möjlighet att göra miljömässigt medvetna val – och han ser redan nu hur hållbarhetsförändringar påverkar framtida generationer.

Främjar hållbara metoder på CooperVision

Paul spelar en viktig roll för att utveckla vårt hållbarhetsarbete inom CooperVision och runt om i världen, eftersom han försöker hitta områden där vi kan minimera vår potentiella miljöpåverkan och stödja People + Planet. Hans mål är att fungera som en katalysator för framsteg, även om de enskilda stegen är små, genom att ta tillvara energin i sina team. Han för samman olika team med innovatörer och utmanar dem att hitta sätt att köpa in, designa och återvinna för att minska vårt koldioxidavtryck.*†‡ 1,2

”Min åsikt är att den medicintekniska industrin historiskt sett ofta har varit alltför självrättfärdig när det gäller hållbarhetsarbete, eftersom de produkter de tillverkar har en sådan positiv effekt för slutanvändaren”, förklarar han. ”Men det fungerar inte längre som ursäkt. Våra produkter måste ha dubbla fördelar och hjälpa både konsumenten och planeten. Därför är det viktigt att sätta ihop ett kompetent team – så att vi kan ta tillvara allas styrkor. När alla på CooperVision har ett gemensamt syfte blir samarbete avgörande för att uppnå våra mål.”

Detta innebär att Paul interagerar med individer i alla delar av tillverkningsprocessen för kontaktlinser. Vissa dagar samarbetar han med det globala inköpsteamet och analyserar materialanskaffning, tillverkningsprocesser och försörjningskedjor. Andra dagar träffar han leverantörer för att förbättra hållbarhetspotentialen hos våra produkter och förpackningar, med särskilt fokus på att minimera våra koldioxidutsläpp och att använda resurser på ett effektivt sätt. †‡§

Vi på CooperVision kompenserar för det avfall från våra produkter och förpackningar som ännu inte kan återvinnas, och vi gör en meningsfull och mätbar skillnad via plastneutralitet.│ 1 Paul gick samman med Carol Herring, Global Packaging Material and Technology Manager på CooperVision, och hennes team för att noggrant beräkna plastanvändningen inom vårt produktsortiment. Sedan dess har projektet omvandlats till vårt initiativ för plastneutralitet tillsammans med Plastic Bank, som finansierar insamling och återvinning av plast som annars hade hamnat i haven motsvarande vikten av den plast som används för ett urval av våra produkter.¶ 3 Plastic Bank samlar in, väger, sorterar, flisar och smälter det insamlade plastavfallet till pellets, som sedan säljs som ”råvara” och kan återanvändas för att tillverka allt från flaskor för rengöringsmedel till klädesplagg.4  Hittills har initiativet förhindrat att motsvarande drygt 305 miljoner plastflaskor hamnat i haven.** 5 

Paul har haft ett nära samarbete med ansvariga för miljö, hälsa och säkerhet för att öka hållbarheten hos våra drifts- och produktionsanläggningar. Vi har fått sju LEED®-certifieringar och BREEAM®-betyg. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett globalt erkänt certifieringssystem för gröna byggnader6 och vi har certifierat våra anläggningar för tillverkning av kontaktlinser i Juana Díaz, Puerto Rico, Alajuela, Costa Rica och Scottsville, N.Y., samt våra distributionscentraler i West Henrietta, N.Y., och Spanien. En sekundär förpacknings- och distributionsanläggning i Storbritannien har också fått BREEAM®-betyget ”Excellent”. BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett frivilligt system som bedömer en byggnads miljöprestanda.7

Förändrar tankesätt för meningsfull förändring

Gemensamt för Pauls olika ansvarsområden är att de bidrar till att driva CooperVisions hållbarhetsarbete framåt. Det första steget är att aktivt utmana tankesätt för att skapa insikt om att prioriteringen av hållbarhet inte bara är ett val, utan ett grundläggande ansvar. 

Paul betonar vikten av att vara medveten när man fattar beslut som påverkar miljön. ”För att kunna införa hållbara beteenden måste vi börja med att förändra tankesätt”, säger Paul. ”Ett exempel är när den brittiska regeringen krävde att vissa detaljhandlare skulle börja ta betalt för plastpåsar – då betraktades det först som en åtgärd för att minska plastavfall. Men med tiden internaliserade britterna konceptet och kände dåligt samvete bara de funderade på att betala kostnaden för en påse, trots att den var låg. Att förändra människors tankesätt kring hållbarhet innebär att ge dem möjlighet att inse att de själva kan åstadkomma förändring för planetens bästa.” 

Pauls förståelse för vikten av att förändra tankesätt för att åstadkomma meningsfulla förändringar är en framgångsfaktor i hans arbete med att driva våra hållbarhetsmål framåt. Han vet att vi kanske inte har fullständiga lösningar på alla våra hållbarhetsutmaningar just nu, men han tror att något behöver hända nu och att vi inte har tid att vänta på den perfekta lösningen – och det finns alltid utrymme för förbättring och utveckling.

”I slutändan handlar det om att göra val som gynnar planetens framtid och kommande generationers välmående. Jag berättade tidigare att min dotter studerar biologi. Hon representerar framtiden, den kommande generation som vi försöker skydda”, säger Paul. ”Hon är intresserad av biologisk mångfald och ekologi, och hur vi kan bygga världen för framtiden. När jag berättar för henne om några av de initiativ som ingår i CooperVisions hållbarhetsarbete, tycker hon att vi gör rätt saker och det får mig att tro att det är avgörande att vi hanterar dessa svårigheter, trots att vägen kanske är hård, svår och utmanande. Positiv förändring är ofta resultatet av att vi möter och övervinner utmaningar.”

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

 * Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.
 † Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
 ‡ CooperVision’s 2022 Environmental, Social, and Governance Reports.
 § Refers to continuous manufacturing improvements processes undertaken by CooperVison to increase efficiency. 
 │Refers to CooperVision’s plastic neutrality initiative with Plastic Bank. 
 ¶ Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing processfor both these products and their packaging.
 ** CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, to have collected and converted approximately 6.1 million kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank’s metric of 1 kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 305 million plastic bottles not reaching our oceans.

1 CVI data on file, 2023. 
2 CVI data on file, 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).
3 CVI data on file, 2024. 
4 Plastic Bank. "About Plastic Bank -- Committed to Sustainability Goals." Accessed March 19, 2024.http://plasticbank.com/about
5 CVI data on file as of January 2024 
6 U.S. Green Building Council. "LEED -certified green buildings are better buildings." Accessed March 19, 2024. https://www.usgbc.org/leed
7 The BRE Group. "How BREEAM works." Accessed March 19, 2024. https://bregroup.com/products/breeam/how-breeam-works/#:~:text=The%20BREEAM%20ratings%20range%20from,stars%20on%20the%20BREEAM%20certificate.