Ta reda på om ditt barn kan bli närsynt och vad du kan göra om de redan är det.
Närsynthet, eller 'myopi', börjar vanligtvis i barndomen och kräver vanligtvis glasögon eller kontaktlinser för att tillexempel se detaljer på tavlan i ett klassrum eller texten på en T.V.
Vad beror näsynthet på?
Det finns två huvudfaktorer som kan betyda att ditt barn riskerar att utveckla närsynthet - arv och livsstil. Det kan dock även finnas andra faktorer som ännu inte är kända eller helt förstådda.
Hur påverkar närsynthet mitt barn?
Ditt barn kan behöva ett starkare glasögonrecept i takt med att de växer. Även hos små barn kan ett litet synfel vara ett tecken på att de är i början av sin närsynthetsutveckling. När de har vuxit upp kommer sannolikt deras glasögonrecept att ha växt med dem.
FPO - visual from myopia simulator