Du har säkert hört termen glaukom men kanske inte vet exakt vad det är – förutom att det är ett synproblem.

Här får du den definition av glaukom som du letar efter (på ett vardagligt språk).

Det är en ögonsjukdom där skadan på synnerven kan leda till att man förlorar synen. Glaukom kan även kallas för grön starr. Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet. Sjukdomen drabbar främst personer över 60 års ålder men kan också slå till mot personer över 40. Och även om den inte går att förhindra (åtminstone inte med nuvarande teknik) kan den diagnostiseras och behandlas med framgång om den upptäcks tidigt.

Olika typer av glaukom

Det finns flera typer av glaukom. Det beskrivs faktiskt bäst som en grupp ögonsjukdomar. Två av dessa är:

Öppenvinkelglaukom

Vid denna typ av glaukom dräneras inte vätskan ut ur ögats inre. Därmed ökar trycket i ögat, vilket leder till en gradvis försämring av synskärpan. Detta kan ske under lång tid, och kan därför vara svårt att upptäcka om du inte genomgår regelbundna glaukomkontroller hos optikern.

Trångvinkelglaukom

Återigen dräneras inte ögat ordentligt eftersom dess kanaler är blockerade. Skillnaden med denna form är att avflödet från kanten av ögats iris inte öppnas så mycket som den ska. Tryckökningen i ögat sker också mycket fortare. När detta sker kan du uppleva intensiv smärta i form av huvudvärk och illamående som kräver omedelbar läkarhjälp.

Kirurgi och andra typer av behandling av glaukom

Ögat måste dräneras ordentligt för att vända effekterna av glaukom. För att göra detta finns det olika typer av kirurgisk behandling. Laser kan användas för att minska det ökande trycket inne i ögat.

En mindre invasiv metod är receptbelagda mediciner. Om detta är effektivt beror ofta på hur tidigt glaukomet upptäcks och hur högt trycket i ögat är. Din oftalmolog kan ge en bättre beskrivning av vilken lösning som är bäst för dig.

Det finns visserligen inget enkelt botemedel mot glaukom, men sjukdomen kan hållas i schack och behandlas. Liksom med många andra sjukdomar är tidig upptäckt av stor betydelse. Se till att besöka din optiker regelbundet, även om du mår bra.    

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar