Fusarium-arter påträffas nästan överallt – i växter, luften och i jorden. Fusarium är en svamp, mer känd som mögel.

Enligt U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health kan fusarium "orsaka sjukdomar som är lokala, lokalt invasiva eller spridda. Patogenen påverkar i allmänhet individer med nedsatt immunförsvar medan infektioner hos personer med fungerande immunförsvar är sällsynta".*

Fusariuminfektioner är sällsynta. Men när de inträffar sker det vanligen på personer med försvagat immunsystem.

Enligt en rapport från American Society of Microbiology är prognosen dålig för en person med ett mycket försvagat immunsystem och en kraftig fusariuminfektion. *

Försvar mot fusariumrelaterade sjukdomar

American Society of Microbiology påpekar att: "det finns ganska lite information rörande värdorganismens försvar mot fusariumarter, invasiv fusarios har många gemensamma egenskaper med invasiv aspergillos och andra invasiva mögelinfektioner."

Vår kroppars immunsystem utgör i princip ett viktigt försvar mot alla typer av mögelinfektioner.*

Fusarium-keratit: Vad är det?

En typ av ögonrelaterad fusariuminfektion är Fusarium-keratit. Keratit är enligt CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention) definition en inflammation i hornhinnan, den genomskinliga ”kupol” som täcker ögat.

Det finns många möjliga sätt att drabbas av svampkeratit. Dessa innefattar enligt CDC:

 • En skada på ögat, särskilt en som involverar växter, t.ex. taggar eller pinnar
 • En bakomliggande ögonsjukdom
 • Ett försvagat immunsystem (som tidigare nämnt)
 • Användning av kontaktlinser utan att noga följa användarinstruktionerna

Fusarium-keratit: Möjliga orsaker och symtom

Fusarium-keratit är sällsynt men kan uppkomma till följd av bristande hygien i samband med linsanvändning. För att förhindra detta bör kontaktlinsanvändare alltid:

 • Följa skötselanvisningar och utbytesintervall från optikern
 • Tvätta händerna noga med en oparfymerad tvål och torka dem med en luddfri handduk innan du hanterar linserna
 • Byta linsbehållare minst var tredje månad
 • Kontakta din optiker omgående om du upplever smärta i ögonen, röda ögon tillsammans med onormalt kraftigt tårflöde, samt ökad ljuskänslighet.

Fusarium-keratit kan få förödande konsekvenser som synförlust eller blindhet om det inte behandlas. Fuska inte med skötseln eller hygienen när det gäller dina kontaktlinser.

Fusarium-keratit kan behandlas om det upptäcks i tid. Detta ska ske genom lokal antimykotisk behandling eller kirurgiskt ingrepp om så erfordras.

Desinficera dina kontaktlinser noga för att minska risken för Fusarium-keratit

Du kan förutom att följa din optikers skötselråd minska risken att smittas av Fusarium-keratit genom att följa dessa rekommendationer:

 • Använd alltid "gnugga och skölj"-metoden vid rengöring av linserna, även om du använder rengöringsvätska avsedd för rengöring "utan gnuggning"
 • Försök aldrig rengöra dina linser med kranvatten eller saliv – använd endast rekommenderad desinfektionslösning och följ användarinstruktionerna
 • Ta genast ut kontaktlinserna och kontakta din optiker om du drabbas av ögonsmärtor eller rödögdhet

Som tidigare nämnt är fall av Fusarium-keratit sällsynta. Men de kan inträffa.

När du besöker optikern är det viktigt att du lyssnar till och förstår alla råd du får om rengöring och skötsel av dina linser. Anvisningarna har tagits fram av en anledning. Följ dem och hjälp till att skydda din syn.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar