Tekniska framsteg skapar fantastiska nya lösningar... men för också med sig nya problem. Med dagens datorer och nätet kan vi hantera mycket mer information och använda fler verktyg än någonsin tidigare.

All denna produktivitet innebär ofta att vi tillbringar massor av tid med att stirra in i skärmar: på jobbdatorn, på laptopen hemma, och på våra smartphones. Och det här skärmstirrandet är inte bra för oss.

Att drabbas av "datorögon"

De syn- och ögonproblem som uppstår till följd av för mycket datoranvändande kallas gemensamt för CVS (Computer Vision Syndrome). Att titta på en datorskärm skiljer sig från att läsa tryckta sidor, och innebär ofta att våra ögon tvingas arbeta hårdare.

Bländande ljus och reflektioner, låg kontrast och dålig upplösning gör texten svårläst. Det sätt vi interagerar med datorskärmar och digitala "sidor" skiljer sig från hur vi läser och skriver på papper.  All den här extra belastningen kan orsaka eller förvärra ögonproblem.

Problem vid datorögon

Syn- och ögonproblem som uppstår eller förvärras vid datoranvändning är:

  • Suddig syn
  • Torra och irriterade ögon
  • Ögontrötthet
  • Huvudvärk

När du pratar med optikern om dessa symtom kan du förvänta dig att få genomgå en omfattande undersökning där man tittar på synskärpa, fokusering, skelning och problem med ögonrörelser.

Behandling av datorögon

De olika ögon- och synproblem som ingår i CVS behandlas genom att lindra den ansträngning som byggs upp i samband med långvarig datoranvändning. Men behandling och förebyggande åtgärder kan skydda och förbättra din syn.

För att behandla och förebygga CVS:

Hitta din "sweet spot", dvs. där du ser optimalt – våra ögon riktas naturligt utåt och nedåt. För att underlätta detta kan du positionera datorskärmen så att skärmens mittpunkt befinner sig 5–10 cm under ögonhöjd och 50–70 cm från ögonen.

Justera belysningen – se till att du har god belysning, men placera datorskärmen och ljuskällor så att du inte bländas.

Använd antireflexskärmar – ett antireflexfilter som kan sättas på skärmen kan minska reflexer när du har små eller inga möjligheter att påverka omgivande ljuskällor.

Ta pauser och blinka ofta – för att undvika att anstränga ögon bör du vila ögonen 15 minuter varannan timme och låta ögonen byta fokus genom att se dig omkring i rummet var tjugonde minut. När du blinkar återfuktas ögonen, vilket minskar risken att drabbas av torra ögon.

Kom ihåg att dina ögon arbetar hårt. Se därför till att vila och ta till de hjälpmedel du kan för att hålla ögonen produktiva och friska. I tveksamma fall, rådgör med din optiker.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar