MiSight® 1 day

Hur du sätter i och tar ur dina kontaktlinser

Om du provar kontaktlinser för första gången, hittar du instruktioner, videor och viktig information här.

Hur du sätter i dina kontaktlinser

Isättning

 • Steg 1

  Steg 1: Tvätta och torka dina händer

  • Innan du hanterar dina linser, tvätta dina händer med tvål och vatten.
  • Torka noggrant med en luddfri handduk.
 • Steg 2

  Steg 2: Förbered dina kontaktlinser

  • Ta ut en lins ur blisterförpackningen.
  • Placera linsen i vecket av din handflata och rör ditt lillfinger in mot handen. Om din lins är placerad åt rätt håll, kommer linsens kanter vika sig inåt. Om linsen är vänd fel, kan kanterna vika sig utåt.
 • Steg 3

  Steg 3: Sätt i dina kontaktlinser

  • Lyft ditt övre ögonlock genom att hålla nära där ögonfransarna möter ögonlocket.
  • Dra ner det nedre ögonlocket.
  • Titta rakt fram.
  • I en långsam rörelse, sätt linsen över den färgade delen av ögat.
 • Steg 4

  Steg 4: Kontrollera

  • När din kontaktlins är på plats, flytta sakta bort pekfingret från ögat.
  • Innan du släpper ögonlocken, titta runt för att få bort eventuella luftbubblor.
  • Släpp försiktigt ögonlocken.
  • Blinka försiktigt för att få kontaktlinsen på plats.

Hur du tar ur dina kontaktlinser

Urtagning

 • Steg 1

  Steg 1: Tvätta och torka dina händer

  • Innan du hanterar dina linser, tvätta dina händer med tvål och vatten.
  • Torka noggrant med en luddfri handduk.
 • Steg 2

  Steg 2: Förebered urtagning av dina linser

  • Se rakt fram i spegeln och kontrollera att linsen sitter på den färgade delen av ögat.
  • Lyft ditt övre ögonlock genom att hålla nära där ögonfransarna möter ögonlocket. Dra ner det nedre ögonlocket, håll ett fast grepp och fokusera på att hålla båda ögonen öppna.
  • Sänk nu hakan så att du tittar lite uppåt in i spegeln.
 • Steg 3

  Steg 3: Ta ut dina kontaktlinser

  • Tryck försiktigt men bestämt på kontaktlinsens yta, och dra ner linsen till den nedre delen av ögat.
  • Genom att använda din tumme och pekfinger, nyp försiktigt men bestämt ut linsen från ögat.
 • Steg 4

  Steg 4: Gör dig av med linserna

  • När du tagit ur dina linser, ska de kastas, eller ännu bättre återvinnas. Upprepa samma procedur för andra ögat.
 

Viktig information

Om det är första gången du testar kontaktlinser, kan det vara svårt att veta vad man kan förvänta sig. Följande tips gällande 'alltid' och 'aldrig' hjälper dig att ta hand om dina MiSight® 1 day kontaktlinser.

Alltid

Börja alltid med samma öga varje gång

När du sätter i linserna är det en bra idé att alltid börja med samma öga varje gång. Det minskar risken att du av misstag förväxlar linserna.

Följ alltid den bärtid din optiker rekommenderat.

Börja alltid med ett nytt par linser. Den rekommenderade bärtiden är 10 timmar per dag samt sex dagar eller mer varje vecka.*

Se till att alltid gå på dina rutinkontroller hos optikern.

Rutinmässig uppföljning är viktig för att utvärdera utvecklingen.

Se till att du har gott om tid att hantera dina linser.

Ta det lugnt och följ instruktionsguiden. Det kan ta lite extra tid i början, men ju mer du övar ju enklare går det. Snart kommer du tryggt kunna hantera dina linser.

Följ alltid din optikers rekommendationer.

Det medföljer alltid en viss risk med kontaktlinser, men risken kan minimeras om du följer optikerns rekommendationer.

 

Aldrig

Låt aldrig dina linser komma i kontakt med vatten.

Kontakt med vatten ökar risken för allvarliga infektioner och kan leda till synskada. Detta inkluderar dusch, bad och andra aktiviteter i vatten. Du ska alltid tvätta och TORKA dina händer noggrant innan du hanterar dina linser.

Använd aldrig en skadad lins

Om du lägger märke till en skada på kontaktlinsen, använd den inte. Öppna en ny blisterförpackning och be din optiker om en ersättningslins.

Använd aldrig kontaktlinser om dina ögon är irriterade.

*Om du känner dig sjuk eller dina ögon är röda och irriterade, använd inte linser. Använd dina glasögon istället.

Använd aldrig linser med passerat utgångsdatum.

Utgångsdatum står på blisterförpackningen.

Har du andra frågor, kontakta din optiker.

Tillbaka till MiSight® 1 day
Disclaimer: Ingenting på denna sida ska uppfattas som medicinsk rådgivning, ej heller är det tänkt som ersättning för rekommendationer från medicinsk personal. För specifika frågor, kontakta din kontaktlinsoptiker.