Om du sett ett gråtande spädbarn nyligen – eller bara den senaste tårdryparen från Hollywood – är du väl medveten om att vissa tårar formligen rinner nedför kinderna.

Men vi har också tårkanaler (ibland även kallade nästårgångar) där tårarna kommer ut genom näsan. Dessa dräneringskanaler förklarar varför näsan rinner när du gråter eller varför ögonen tåras vid en allergisk reaktion.

När dessa tårkanaler blir igensatta uppstår problem. Låt oss titta närmare på vad som orsakar blockerade tårkanaler, vad som händer och hur man kan avhjälpa det.

Vad orsakar blockerade tårkanaler?

Tårkanalerna kan blockeras av en rad olika anledningar.

Medfödd blockering: Vart femte spädbarn föds med blockerade tårkanaler. Detta kan bero på underutvecklade eller onormala kanaler, eller uppstå till följd av problem med utvecklingen av ansikts- eller skallstrukturen.

Trängre tårkanaler med åldern: När vuxna åldras kan kanalernas öppningar bli trängre, vilket ökar risken för igensatta tårkanaler.

Infektion och inflammation: Infektioner och inflammationer i tårkanaler, ögon eller näsa kan alla orsaka blockerade tårkanaler. En blockerad tårkanal kan också i sig orsaka en infektion eller inflammation.

Ansiktsskador och trauman: Alla skador som påverkar tårkanalerna eller den omgivande benstrukturen kan medföra blockerade tårkanaler.

Tumörer, cystor och stenar: Blockerade tårkanaler kan även uppkomma till följd av tumörer och andra typer av svulster.

Som du ser kan blockerade tårkanaler även om de medför en rad olika symtom också vara tecken på bakomliggande problem. Rådgör alltid med din optiker om du har ögonproblem så att du snabbt kan få hjälp och vård.

Symtom vid blockerade tårkanaler

Ett antal symtom kan uppkomma till följd av blockerade tårkanaler eller infektioner orsakade av blockeringen. Dessa omfattar:

  • Rinnande ögon och kraftigt tårflöde
  • Återkommande inflammationer eller infektioner (infektioner är både en orsak till och en följd av blockerade tårkanaler)
  • Uppbyggnad och utsöndring av slem
  • Smärta och svullnad i ögonvrårna
  • Suddig syn
  • Blodiga tårar

Den optiker kan göra en bedömning och testa om dina tårkanaler dräneras som de ska, och hjälpa dig gå igenom olika behandlingsalternativ.

Behandling av blockerade tårkanaler

Vilken behandling av blockerade tårkanaler som är bäst beror på orsaken till blockeringen. Optiker rekommenderar att man först försöker med mindre invasiva alternativ, och kan hjälpa dig att bedöma vad som är bäst för dig och när du behöver undersöka andra alternativ.

Här följer några vanliga metoder att behandla blockerade tårkanaler.

Blockerade tårkanaler hos spädbarn

Hos många spädbarn försvinner problem med blockerade tårkanaler automatiskt inom det första levnadsåret. Det förekommer dock fall som kräver behandling. Den första metoden för behandling av blockerade tårkanaler hos spädbarn innefattar dilatation (försiktig utvidgning av kanalen), sondering och spolning. Om inte detta fungerar kan ögonläkare ibland föra in en uppblåsbar ballong för att utvidga kanalerna ytterligare.

Blockerade tårkanaler hos vuxna

Blockerade tårkanaler hos vuxna är vanligen ett tecken på förträngning eller andra problem som inte läker av egen kraft. Det första behandlingssteget är detsamma som för barn, dvs. dilatation, sondering och spolning.

Stentning och intubering, där en slang förs in för att hålla tårkanalen öppen, är ett kirurgiskt alternativ om patienten inte svarar på mindre invasiv behandling.

Du bör som alltid rådgöra med din optiker om du har symtom eller farhågor. Din optiker har till uppgift att regelbundet testa dina ögon för att upptäcka eventuella problem, men också att bedöma problem som uppstår mellan regelbundna kontroller och hjälpa dig finna lämpligast behandlingsalternativ.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar