Funderar du på att bada med dina kontaktlinser? Låt bli.

American Optometric Association och FDA rekommenderar att undvika bad när du använder kontaktlinser. Detta innefattar sjöar, havet, simbassänger, badtunnor och till och med duschar.

Varför? Vattnet kan innehålla många osynliga hot mot dina ögon. Någon av dessa mikroorganismer kan komma in runt eller bakom dina kontaktlinser vilket kan få skadliga konsekvenser.

Ett av dessa hot är Acanthamöba-keratit. Acanthamöba-arter är allmänt förekommande mikroskopiska organismer som påträffas i jorden och i sjöar. Keratit syftar på en inflammation i hornhinnan.

Enligt AOA (American Optometric Association) orsakar Acanthamöba sällan infektioner. Men i fall där Acanthamöba-keratit verkligen inträffar kan det få extremt allvarliga följder, och till och med hota din syn.*

Symtom listade av AOA inkluderar:

  • En röd, smärtsam ögoninfektion
  • Suddig syn med en känsla av främmande föremål i ögat, tårbildning och ljuskänslighet
  • En ovanligt lång tid med röda, irriterade ögon – även efter att du tagit ut linserna
  • Organismer som Acanthamöba sköljs vanligen ut ur ögat om du inte har linser på dig. Men det finns risk för att bli infekterad även om man inte använder kontaktlinser.

Undvik att skölja eller förvara linser i kranvatten

Det finns en anledning till varför man ska rengöra och desinficera linser som man tar ut och sätter i igen med lämpliga produkter, enligt optikerns anvisningar: Det hjälper till att bli av med organismer och hålla dina ögon friska.

För bästa resultat, använd "gnugga och skölj"-metoden – även om du har rengöringsvätska för rengöring "utan gnuggning".

Endagslinser kan bidra till att minska risken för ögoninfektioner. Men var medveten om att endagslinser inte helt eliminerar risken för att drabbas av en infektion. Att använda endagslinser hjälper dig dock på andra sätt, du slipper till exempel dagliga rengöringsrutiner och får ett nytt, fräscht par varje dag.

Följ alltid din optikers rekommendationer avseende användning och rengöring av linserna. Försök inte spara pengar genom att blanda gammal och ny rengöringsvätska.

AOA rekommenderar också att du byter linsbehållare minst var tredje månad. Undvik att ha behållaren i badrummet, och låt den ligga öppen och torka mellan rengöringstillfällena.

Det är viktigt att ha goda hygienvanor när man använder kontaktlinser. 

Be din optiker om skötselanvisningar

Din optiker kan hjälpa dig med mer än att bara ordinera nya linser.

Tveka inte att ställa frågor om anvisningar kring användning av kontaktlinser om det är något din optiker säger som du inte förstår. Kontakta genast läkare om du upplever smärta i ögonen, oavsett om du bär kontaktlinser eller ej.

Du har bara två ögon. Ta hand om dem.

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

* American Optometric Association

Kategorier:Aktiviteter, Livsstil
Fler artiklar