Vad är Acanthamöba-keratit?

Det är en sällsynt ögonsjukdom som kan få förödande konsekvenser, såsom förlust av ett öga eller permanent blindhet.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention är Acanthamöba-arter allmänt förekommande organismer som påträffas i jorden och i sjöar. Men dessa organismer kan också förekomma i simbassänger, badtunnor och till och med dricksvatten. *

Många människor utsätts för de här organismerna, men få blir infekterade då organismerna ofta sköljs bort. Typiska sätt att infekteras av Acanthamöba-keratit är via små sår eller andra ögontrauman, exponering för förorenat vatten eller bristande hygien i samband ögonrelaterade hälsorutiner.

Vad är symtomen för Acanthamöba-keratit?

Symtom på Acanthamoeba-keratit innefattar följande:

  • Ljuskänslighet och kraftigt tårflöde
  • Suddig syn med rödögdhet och smärta
  • En känsla av att ha fått något i ögat
  • Svår huvudvärk

Om du upplever något av dessa symtom, vifta inte bara bort dem. Kontakta läkare omedelbart. Berätta om du har badat och i så fall var. All information du kan bidra med kan vara till hjälp.

Acanthamöba-keratit kan behandlas, men en tidig diagnos är avgörande.

Vad kan jag göra för att minska risken för att få Acanthamöba-keratit?

En skada på hornhinnan (den genomskinliga ”kupol” som täcker ögat), tillsammans med exponering för Acanthamöba-arter – särskilt för personer med nedsatt immunsystem – kan leda till en infektion av Acanthamöba-keratit, enligt American Academy of Ophthalmology.**

Följ alltid säkerhetsriktlinjer avseende god hygien eftersom Acanthamoeba-keratit kan drabba både användare av kontaktlinser och andra.

Om du använder kontaktlinser kan du minska risken att infekteras av Acanthamöba-keratit genom att följa dessa råd:

  • Rengör dina kontaktlinser med "gnugga och skölj"-metoden
  • Byta linsbehållare minst var tredje månad
  • Använd alltid ny rengöringsvätska – blanda aldrig gammal och ny vätska
  • Följ noga din optikers rekommendationer när det gäller kontaktlinsskötsel

Att försöka spara småpengar genom att förlänga utbytesintervallen eller fuska med rengöringsvätskan är helt enkelt inte värt risken.

Och, som vi nämnde i artikeln om att inte bada med kontaktlinser, bör du undvika att duscha med kontaktlinserna. Även ditt kranvatten hemma innehåller föroreningar som kan fastna på kontaktlinserna.

Miljoner människor använder kontaktlinser varje dag utan problem. Men det finns en anledning till varför din optiker ger dig riktlinjer för hur du ska sköta dina kontaktlinser. Följ dem och upplev den frihet som kontaktlinser kan ge.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

*Centers for Disease Control and Prevention

** American Academy of Ophthalmology

Fler artiklar