Kundretention och kommunikation

Många kunder har en snäv syn på relationen till sin optiker. De bokar en tid när de behöver ett nytt recept eller har besvär, men bryr sig i övrigt inte särskilt mycket om kontakten med optikern.

Det är möjligt att kunderna inte ser fördelarna med att vara mer engagerad i sin ögonhälsa, eller ens har en aning om hur detta skulle gå till.

Det här innebär enorma möjligheter för optiker. Varje del av livet innehåller nya synrelaterade problem och frågeställningar för patienten – och nya möjligheter för optiker att hjälpa till. Ju effektivare en optiker kan guida sina kunder genom olika stadier i livet, desto mer värdefull kommer optikern att bli för kunderna, vilket också kommer att göra dem mer lojala. För att fånga upp den här lojaliteten så att både kunden och företaget tjänar på det krävs en effektiv kommunikationsplan som täcker in kundens hela livscykel.

Kunskap om milstolparna

De bästa kommunikationsplanerna börjar med en tydlig förståelse för de olika delarna och milstolparna i en kunds livscykel. Studenter och andra kunder som tillbringar mycket tid framför en skärm på jobbet kan uppleva symtom på digital ögontrötthet. Kunder över 40 kan börja uppleva problem med presbyopi. Kunder över 60 löper större risk att drabbas av starr.

Se till att koppla de olika stegen i livscykeln till lämpliga rekommendationer, tjänster, rutiner och produkter, till exempel kontaktlinser som löser problem med digital ögontrötthet. Optimera den här listan så att den betonar ditt företags specialiteter, tjänster och styrkor. Den kommer att fungera som ett underlag när du ska kontakta kunder i nya frågor och vilka strategiska mål du då bör ha. Med utgångspunkt från detta kan du ta fram lämpliga samtalsämnen och bestämma vilken typ av marknadsmaterial som behövs i respektive steg.

Anpassa och optimera

Vilket som är det mest effektiva sättet att driva igenom en långsiktig kundkommunikationsplan varierar, beroende på mål, kundpreferenser och resurser hos varje enskild optiker. Håller dina medarbetare och budgeten för att kommunicera med kunderna på månadsbasis, eller är det rimligare att göra detta kvartalsvis? Har du kunder som bara vill höra av dig när det är dags för nästa besök? Vilken typ av kommunikation verkar generera flest besök för dig? Har du några glasögonkunder som förhört sig om kontaktlinser men avstått från att prova?

Via CRM-system som WebSystem3 kan optiker på ett effektivare sätt spåra kunderna och anpassa innehållet och kommunikationsfrekvensen för att optimera avkastningen. Oavsett var på resan kunden befinner sig kan du positionera dig som förstahandsalternativet för att tillfredsställa deras synrelaterade behov.