Mäta framgång: vikten av nyckeltal (KPI:er)

Nyckeltal (KPI:er) är specifika, kvantifierbara prestationsmått för ett företag. De kan ge viktiga kunskaper om företaget och visa på möjligheter till ytterligare framgångar.

Utan nyckeltal luras många småföretag att behandla symtomen på problem istället för att försöka förstå de grundläggande orsakerna till problemen. Samma sak gäller när det kommer till att bedöma framgångar. Företagen agerar i stunden och försöker upprepa positiva resultat och undvika att upprepa negativa resultat, utan att ha en tydlig bild av vilka nyckelfaktorer som ledde fram till dessa resultat.

Nyckeltal

Nyckeltal kan ge dig en förståelse för vilka företeelser som hindrar dig från att uppnå företagets mål, och kunskap om möjliga förbättringar av verksamheten. Med hjälp av nyckeltal kan du få en tydlig bild av de variabler som påverkar företagets framgång. Specifika nyckeltal fastställs normalt av en organisations nyckelintressenter och fungerar om de används effektivt som en kompass för att navigera sig fram mot målen. För optiker är ett av de mest avslöjande måtten omsättningen per undersökning.

Omsättning per undersökning

En jämförelse av omsättningen per undersökning med ett nationellt jämförelsetal, som USA:s nuvarande medianvärde på 306 dollar per utförd undersökning1 kan hjälpa dig att fastställa om du behöver borra dig djupare ner i siffror och processer som bekräftar detta, inklusive typ av glasögonglas, bågar och kontaktlinser som används, undersökningsavgifter samt medarbetarnas försäljning.

Omsättning per arbetad timme

Ett annat värdefullt nyckeltal är bruttoomsättning per arbetad timme, som beräknas genom att dividera bruttoomsättningen för en angiven tidsperiod med det totala antalet arbetade timmar under samma period. Resultatet visar inte bara vem som presterar bäst och hur effektiva medarbetarna är med kunderna. Det kan också användas för att identifiera det optimala antalet anställda. 

Konsekvens och tillämpning

För att utnyttja nyckeltalen fullt ut bör dessa användas konsekvent och resultaten vidareförmedlas till medarbetarna. Man bör också klargöra hur resultaten återknyter till mål och strategier. Sporadiska lägeskontroller ger varken dig eller medarbetarna några bättre kunskaper om företagets situation. På samma sätt kommer en underlåtenhet att omvandla nyckeltalen till åtgärdspunkter att göra dessa åtgärder meningslösa. Konsekvent tillämpade och integrerade i en strategi kan dock nyckeltal tjäna som viktiga verktyg för att sätta upp prestationsförväntningar, skapa en transparens och se till att du och ditt team arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

 

1 Management & Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, sponsrad av Essilor. 2015. Tillgänglig via: http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Läst 5 juli 2016.