Efrons graderingsskala* tjänar som en praktisk klinisk referens för optiker.

Den beskriver svårighetsgraden på en skala från 0 till 4 vid följande kontaktlinsrelaterade komplikationer i ögats främre del.

 • Blefarit
 • MGD (Meibomian gland dysfunction)
 • Övre limbal keratokonjunktivit
 • Korneala infiltrat
 • Hornhinnesår
 • Endotelial polymegetism
 • Endoteliala blåsor
 • Korneal distorsion
 • Konjunktival rodnad
 • Limbal rodnad
 • Korneal neovaskularisering
 • Epiteliala mikrocystor
 • Hornhinneödem
 • Korneal staining
 • Konjunctival staining
 • Papillär konjunktivit

Varje tillstånd innehåller fem illustrationer. Välj ett nummer på skalan för motsvarande illustration och visuella tecken på svårighetsgrad. Välj infoknappen för symtom, patologi, behandlingsalternativ med mera.

* Efrons graderingsskala är avsedd som hjälpmedel för optiker. Den ersätter inte en professionell undersökning utförd av optiker.