Myopibehandling kontra myopikorrektion

Myopibehandling kontra myopikorrektion

Myopi korrigeras traditionellt med glasögon eller kontaktlinser genom att bryta ljuset för att fokusera ljusstrålar till makula för att ge bättre avståndsynskärpa. Ljuset kan också i perferin brytas genom glasögon eller kontaktlinser och skapa en situation där perifera ljusstrålar fokuserar bakom näthinnan – detta fenomen kallas ibland för relativt perifert hyperopt defokus.

Normalt öga

Ljuset fokuserar på näthinnan för en skarp bild.

Myopt öga

Allteftersom ögat fortsätter att växa blir myopin värre och avståndssynen allt suddigare.

Enligt teorin om relativt perifert hyperopiskt defokus, leder detta till att man gynnar ögonglobens tillväxt vilket gör att axiallängden och det refraktiva felet ökar. Underkorrektion av myopi (vilket minskar mängden perifert hyperopt defokus) har betraktats som en behandling för att minska myopiprogression, men studier har visat att det inte har lyckats bromsa hastigheten av myopiprogressionen.1 2 För att läsa mer om underkorrektion och icke-korrektion, klicka här

Traditionell myopikorrektion:

Teorin om relativt perifert hyperopt defokus

Optisk behandling av myopi

Relativt perifert myopiskt defokus

Optisk behandling av myopi:

Optisk behandling av myopi kan innebära att man korrigerar den befintliga myopin och medvetet skapar ett relativt myopt defokus.

Multifokala kontaktlinser

MiSight® 1 day med ActivControl™-teknologi är en mjuk endagslins som är särskilt utformad för myopibehandling hos barn. Det var den första mjuka kontaktlinsen som fick CE-märkning specifikt för behandling av myopi hos myopa barn och har visat sig minska myopiprogressionen med i genomsnitt cirka 60 % över 3 år.

Orto-K

Ortokeratologi (Orto-K) är stabila linser som är utformade för att bäras på natten. En Ortho-K-lins är utformad för att varsamt göra hornhinnan flatare för att neutralisera närsyntheten så att när barnet vaknar, tar av linserna och sedan kan barnet se utan kontaktlinser eller glasögon hela dagen. Manipuleringen av hornhinnan anses för närvarande skapa en profil som ger upphov till myopt perifert defokus, för att kontrollera axiallängd och därmed sakta ned myopiutvecklingen.

Multifokala kontaktlinser

Vissa mjuka multifokala kontaktlinser har av forskare visat effekt på mellan 25 % och 72 % i kliniska studier för att kontrollera hastigheten på myopiutvecklingen.3 Additionen hos dessa multifokala kontaktlinser tros ge perifert myopt defokus, vilket kan bidra till att minska hastigheten på myopiprogressionen. Multifokala kontaktlinser finns tillgängliga som såväl endagslinser som månadslinser men är för närvarande inte godkända för myopibehandling.

Glasögon

Progressiva, bifokala eller glasögon med specialoptik för myopibehandling kan ge en effekt på upp till ca 30 %. Ny teknologi utvecklas ständigt inom detta område.

Skillnader, fördelar och nackdelar

 • Dual Focus (MiSight® 1 day)

  Fördelar

  • CE-godkänd för myopibehandling på vissa marknader* och därmed för tillpassning i enlighet med officiella rekommendationer
  • Barn anpassar sig väl till kontaktlinserna
  • Man behöver inte investera i ytterligare undersökningsutrustning

  Nackdelar

  • Viss halo-effekt kan vara märkbar
  • Löpande kostnader
  • Risk för infektion

  Effekt av myopibehandling jämnfört med kontrollgrupp (sfärisk ekvivalent)3

  59%

 • Mjuka multifokala kontaktlinser

  Fördelar

  • Barn anpassar sig väl till kontaktlinserna
  • Man behöver inte investera i ytterligare undersökningsutrustning
  • Många synfel kan korrigeras
  • Olika additioner tillgängliga

  Nackdelar


  • Viss halo-effekt kan vara märkbar
  • Löpande kostnader
  • Risk för infektion
  • Multifocal centre distance-modeller ingår för närvarande inte i officiella rekommendationer för recept

  Effekt av myopibehandling jämnfört med kontrollgrupp (sfärisk ekvivalent)3

  25%-72%

 • Ortho-K

  Fördelar

  • Barnet slipper korrektion under dagen
  • Föräldrarna behåller kontrollen

  Nackdelar

  • Viss halo-effekt kan vara märkbar
  • Löpande kostnader
  • Risk för infektion
  • Ytterligare undersökningsutrustning och utbildning krävs
  • Endast effektivt för vissa synfel
  • Ingår för närvarande inte i officiella rekommendationer för myopikontroll

  Effekt av myopibehandling jämnfört med kontrollgrupp (sfärisk ekvivalent)3

  30%-56%

 • Bifokala/progressiva glasögon

  Fördelar

  • Enkelt och bekvämt
  • Många synfel kan korrigeras

  Nackdelar

  • Kan ses som oattraktivt vad gäller glasets utseende och därför kanske barnet inte har på dem tillräckligt ofta för att dra maximal nytta av behandlingen

  Effekt av myopibehandling jämnfört med kontrollgrupp (sfärisk ekvivalent)3

  11%-51%

 1. Chung, K. & Mohidin, N. Undercorrection of myopia enhances rather than inhibit myopia progression. Vision Res. 42, 2555–2559 (2002)

 2. Adler, D. & Millodot, M. The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clin. Exp. Optom. 89, 315–321 (2006)

 3. Sankaridurg P. Contact lenses to slow progression of myopia. Clinical and Experimental Optometry 2017 100(5) 432-437