Silikonhydrogel

Under de snart 20 år som har gått sedan lanseringen av silikonhydrogellinser har de blivit förstahandsvalet för optiker. Silikonhydrogellinser har praktiskt taget eliminerat alla hypoxirelaterade effekter förknippade med hydrogellinser. I USA tillpassades 2015 81 % användare med silikonhydrogellinser, jämfört med traditionella hydrogellinser.1

Den första silikonhydrogelbaserade sfäriska endagslinsen lanserades 2008. Det var ett tekniskt genombrott som raskt följdes av introduktionen av silikonhydrogelbaserade endagslinser för sfäriska, toriska och multifokala ordinationer.2

Silikonhydrogellinser har ett högre Dk/t. Användare av den typen av linser upplever därför i allmänhet inte effekter av begränsad syretillförsel till hornhinnan. Sådana effekter kan vara:2

  • Svullen hornhinna
  • Epiteliala mikrocystor
  • Förändringar av brytningsfel och korneal distorsion
  • Limbal hyperemi
  • Korneal vaskularisering

Förutom syregenomsläppligheten kan optiker som rekommenderar silikonhydrogellinser till befintliga hydrogelanvändare också notera potentiella kosmetiska fördelar. Studier har visat en ökad förekomst av brustna blodkärl och en mindre klar hornhinna hos användare av hydrogellinser än hos personer som inte använder kontaktlinser.3,4 Å andra sidan har ingen märkbar skillnad påträffats mellan användare av silikonhydrogellinser och icke-användare.5

Många optiker har antagit att hydrogellinser på grund av sin högre modulus måste vara mindre bekväma än silikonhydrogellinser. Litteraturen på området ger inget entydigt svar eftersom resultaten i en studie påverkas stort av både studiens utformning och vissa linsers högst varierande egenskaper. Hur mycket linsens modulus påverkar eventuella skillnader i komfort mellan hydrogel- och silikonhydrogellinser är ännu oklart.6,7

Men studier har visat att användarnas upplevda komfort förbättras när de växlar från hydrogel- till silikonhydrogellinser. Detta beror på andra faktorer än, eller utöver, modulus, till exempel syregenomsläppligheten eller kantdesignen.6

Silikonhydrogellinser har hög syregenomsläpplighet, en rad kosmetiska och komfortmässiga fördelar och finns i en mängd olika ordinationer. Tillsammans gör detta dem bättre lämpade att rekommendera som standardmaterial än hydrogel.2

 

 

1 Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, et al. International contact lens prescribing in 2015. Contact Lens Spectrum. 2016;31(1):24-29.

2 Fonn D, Sweeney D. The benefits of silicone hydrogel daily disposable lenses. Contact Lens Spectrum. 2015;30:42-45.

3 Sweeney DF, Gauthier C, Terry R. The effects of long-term contact lens wear on the anterior eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(S):1293.

4 Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125.

5 Covey M, Sweeney DF, Terry R, Sankaridurg PR, Holden BA. Hypoxic effects on the anterior eye of high-Dk soft contact lens wearers are negligible. Optom Vis Sci. 2001;78(2):95-99.

6 Jones L, Brennan NA, González-Méijome J, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: report of the contact lens materials, design, and care subcommittee. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS37-TFOS70.


7 Guillon M. Are silicone hydrogel contact lenses more comfortable than hydrogel contact lenses? Eye Contact Lens. 2013;39(1):86-92.