Kliniska resurser

Goda kunskaper om de medicinska och vetenskapliga framstegen inom ögonvård och synkorrigering kan hjälpa optiker att hålla sig långt framme.

Kliniska resurser

De optiker som har störst kunskaper på området kan erbjuda sina kunder unik expertis och ge dem aktuell, tillförlitlig vägledning i frågor som rör ögonhälsan och synkorrigering.

Denna samling artiklar ger en överblick över några av dagens vanligaste diskussionsämnen inom ögonvård.

Smarta telefoner och klockor, datorskärmar och läsplattor. Dagens genomsnittsamerikan äger fyra digitala enheter och tillbringar 60 timmar i veckan med att hämta in någon form av information via dem. Det visar en undersökning från The Nielsen Company, utförd 2014.

För att optimera chansen till en lyckad tillpassning av mjuka multifokala kontaktlinser har instruktörer på STAPLE-programmet (Soft Toric and Presbyopic Lens Education) för optikerelever tagit fram några grundregler.

Förekomsten av myopi bland unga människor ökar i en rasande takt världen över, och för med sig en mängd hälsorisker och därmed relaterade kostnader.

Under de snart 20 år som har gått sedan de först lanserades har silikonhydrogellinser blivit förstahandsvalet för optiker.