Du vill erbjuda de bästa kontaktlinserna gällande såväl komfort som synskärpa till alla dina kunder. Vi finns här för att hjälpa dig.

Använd dig av verktygen och kontaktlinskalkylatorn nedan.* De är framtagna för att hjälpa dig att uppnå optimal tillpassning, patientsäkerhet och effektivitet.

Kalkylator för konvertering av glasögonrecept

Enkel konvertering av en kunds glasögonrecept till motsvarande värden för kontaktlinser.

Multifokal kalkylator

Med det här verktyget hittar du snabbt, baserat på kundens recept, de rekommenderade första multifokala provlinserna från CooperVision.

Torisk kalkylator

Ger dig såväl beräknad teoretisk styrka som vår rekommendation för CooperVisions toriska linsparametrar.

Efrons graderingsskala

En klinisk referensstandard som hjälper till att kvantifiera de 16 vanligaste kontaktlinsrelaterade problem som kan uppstå i ögats främre segment.

* Kalkylatorerna är avsedda som hjälpmedel för optiker. De ersätter inte en professionell tillpassning utförd av en optiker.