Relationsmarknadsföring

Med snabba förändringar av dynamiken på marknaden måste optiker ständigt förnya sin verksamhet och ta på sig den dubbla rollen som leverantör av synvård och företagare.

Konkurrensen fortsätter att hårdna i takt med att näthandlare och större detaljister inom optikbranschen blir allt mer flexibla, innovativa och aggressiva i sin marknadsföring. Samtidigt kräver konsumenterna en effektivare och billigare kundvård av dig som leverantör. Det här innebär att du i din sekundära roll som företagare ställs inför ökande krav på att få in fler kunder och maximera vinsten per kund. Bland optiker har det tidigare rått en motvillig inställning till aggressiv marknadsföring av produkter och tjänster. Marknadsaktiviteterna har traditionellt bestått av sökmotoroptimering (SEO) och utveckling av webbplatsen.

Men i dagens ständigt uppkopplade samhälle där konsumenterna gör sina inköp när som helst, finns betydande möjligheter för optiker att anpassa sina affärs- och marknadsstrategier så att de bättre uppfyller konsumenternas krav.

När dina konkurrenter inom detaljhandeln fokuserar på digital marknadsföring bör du satsa på samma arena, samtidigt som du drar nytta av det som särskiljer dig från dem: Du är en lokal synvårdsexpert, inte bara en vinstjagande detaljhandlare. Det här är en viktig punkt som du bör poängtera i all kommunikation. Och den här kommunikationen bör vara interaktiv.

Betona din expertis inom ögonhälsa: Betona dina kunskaper inom ögonvård på din webbplats, Facebooksida och genom regelbundna kundutskick. Dela med dig av dina kunskaper i hälsorelaterade ämnen som till exempel, den nästan epidemiliknande utbredningen av myopi, åldrandets effekter på ögonen och riskerna med överdriven UV-exponering.

Genom att rikta in dig på hälsa istället för att marknadsföra produkter kan du fördjupa lojaliteten hos befintliga kunder, och hjälpa potentiella kunder att se vad som gör dig unik jämfört med andra återförsäljare. Dina kunder kommer också att känna sig tryggare när de handlar glasögon och kontaktlinser hos dig.

Uppmuntra till dialog: Bjud in de som läser allt du kommunicerar att ställa frågor, dela med sig av innehållet till familj och vänner och ställa andra frågor som rör ögonhälsan. Även om ett ”samtal” äger rum i offentligheten på din Facebook-sida, stärker detta bilden av dig som en aktiv, omtänksam deltagare i dina kunders liv, istället för som en varuförsäljare.

Återvinn och återanvänd: Effektiv digital marknadsföring kräver en del arbete. Men mycket av det innehåll som tas fram kan återvinnas i olika former eftersom du också genererar nytt material. Några få små ändringar räcker för att du ska kunna göra om en text du skrivit för ett nyhetsbrev och till en webbartikel, ett inlägg på Facebook, en tweet eller till och med till ett YouTube-klipp.

Den omtänksamma relation som du har till dina befintliga kunder – och som du hoppas kunna bygga upp med nya kunder – är troligen en viktig anledning till varför du en gång bestämde dig för att arbeta med hälsa. Det är också en egenskap som kan ge dig ett tydligt övertag över dina konkurrenter i detaljhandeln.

Om du använder dig av marknadsföring som stärker ditt kundengagemang och visar upp din värdefulla expertis kommer din kundbas att fortsätta växa.