Digital ögontrötthet

Smarta telefoner och klockor, datorskärmar och läsplattor. Dagens genomsnittsamerikan äger fyra digitala enheter och tillbringar 60 timmar i veckan med att hämta in någon form av information via dem. Det visar en undersökning från The Nielsen Company, utförd 2014.

Långvarig, daglig användning kan medföra digital ögontrötthet, de obehag och synrubbningar som uppstår efter mer än två timmars användning av en digital enhet. De vanligaste och mest besvärliga symtomen på digital ögontrötthet är trötthet och torra ögon.1

Nästan 70 % av USA:s vuxna befolkning uppger att de upplevt symtom på digital ögontrötthet.2 Hårdast drabbade är unga vuxna i åldern 20–29 år, där hela 73 % har uppgett sig ha symtom.3

Trötthet och torra ögon

Antalet timmar som en person använder digitala enheter spelar absolut in (30 % av alla vuxna amerikaner använder digitala enheter i mer än 9 timmar varje dag!3). Men något som också skapar problem för många användare är användningen av olika typer av skärmar och hur man växlar mellan enheter. Reflektioner och bländande ljus kan till exempel leda till att användaren sitter och kisar eller blundar delvis för att minska besvären.

Bländande ljus, reflektioner och variationer i ljusstyrka orsakar problem med blinkningar som till slut leder till instabil tårfilm och torra ögon. Det finns belägg för att koncentrerad datorskärmsanvändning gör att man blinkar mindre, att den normala fördelningen av tårvätska störs och att hornhinnan exponeras mer.4

Men det är inte bara hur mycket man blinkar som spelar in. Hur fullständiga dessa blinkningar är påverkar också tårfilmsstabiliteten. En ofullständig blinkning innebär inte bara att ögats yta blir otillräckligt täckt. Det kan också minska synskärpan och orsaka suddig syn.4

Linsanvändare känner av den här torrheten tidigare än de som använder glasögon.3 Upp till 85 % av alla linsanvändare som använder digitala enheter upplever minst ett torrhetsrelaterat symtom, vilket kan jämföras med 71 % bland personer som inte använder linser.2

Eftersom 90 % av kunderna inte pratar med sin optiker om de obehag de upplever till följd av användning av digitala enheter, kan många anta att detta är något som det inte går att göra något åt. Nu är det dags att inleda en dialog med kunderna. Några viktiga livsstilsfrågor som kan ställas är:

  • Vilka typer av digitala enheter (smartphone, surfplatta, bärbar dator osv.) använder du?
  • Hur många timmar om dagen använder du dina digitala enheter?
  • Hur känns det i ögonen när du har tittat på digitala enheter länge, eller efter en lång dags användning av digitala enheter?

En del optiker behandlar digital ögontrötthet genom att erbjuda råd om hur man ska bete sig, till exempel att blinka oftare, regelbundet ta korta pauser och titta på föremål lite längre bort (80/20/20-regeln), öka textstorleken på skärmen eller justera avståndet till arbetsstationen. Den här typen av råd verkar dock inte vara särskilt framgångsrika, då kunderna ofta glömmer dem eller råden i många situationer visar sig vara opraktiska att genomföra.

Vissa optiker erbjuder produktrekommendationer, men dessa riskerar att bara lösa problemet till viss del. Den här typen av produkter innefattar skärmfilter, terminalglasögon eller kontaktlinser som kan avhjälpa torrhetsrelaterade symtom. För linsanvändare kan digital ögontrötthet vara en indikation på att man behöver byta linsmaterial, optisk design och/eller linsvätska. Därför kan ett samtal med kunden vara ett lämpligt sätt för att bestämma vilken åtgärd som är lämpligast.

 

1 Meyer D, Huenink S, Rickert P, Kollbaum P, Chamberlain P. Symptoms associated with eye fatigue in soft contact lens wearers. Artikel presenterad vid: American Academy of Optometrys årsmöte, oktober 2015, New Orleans, USA.

 2 Hall L, Coles-Brennan C. Digital eye strain: more screen time = more digital eye strain. Contact Lens Spectrum. 2015;30:38-40.

 3 Keeping up with ocular fatigue in the digital era [Clinical Education]. Contact Lens Spectrum. 2016;31:3-10.

 4 Portello JK, Rosenfield M, Chu CA. Blink rate, incomplete blinks and computer vision syndrome. Optom Vis Sci. 2013;90(5):482-487.