Myopiepidemin

Myopiepidemin

År 2050 förutspås förekomsten av myopi globalt nå 50 % av världens befolkning.1

De senaste årtiondena har myopi ökat stadigt i hela världen.1 Allt mer forskning tyder på att beteenden och livsstilsinfluenser (utbildning och miljö) tillsammans med genetik bidrar till myopi.

Genetik

Myopi hos barn ökar när föräldrar är närsynta.2
Risken är nästan:

 • När båda föräldrarna är myopa.

 • När en förälder är myop.

 • När ingen förälder är myop.

 
 

Livsstil

Mer än 50 % av den globala befolkningen beräknas vara myop år 2050.1

 • Låg nivå av utomhusaktivitet.3 4

 • Längre tids närarbete, så som läsning och spel på bärbara enheter.3 5

 • Dåliga ljusnivåer.3 5

Global prevalens av myopi

Mer än 50 % av befolkningen globalt sett beräknas vara myop år 2050.1

Barn blir närsynta allt tidigare.6

Detta leder till snabbare myopiutveckling och i slutändan till en högre nivå av myopi och ökat beroende av glasögon och/eller kontaktlinser med de livsstilsutmaningar som detta oundvikligen medför.

worldMap
Global prevalens av myopi

Varför är myopi ett problem?

Sambandet mellan myopi och näthinneavlossning och myopisk makuladegeneration är väl etablerad.

Vid ökad axiallängd tänjs näthinnan ut och blir tunnare, vilket gör den mer sårbar för ögonsjukdomar. Till exempel behöver en person med -3,00 D tätare kontroller över längre tid och eventuell behandling på grund av en tre gånger högre risk för bakre subkapsulär katarakt och en tio gånger högre risk för näthinneavlossning och myopisk makuladegeneration jämfört med en emmetrop.7

  Främre subkapsulär katarakt Glaukom Näthinneavlossning Myopisk makuladegeneration
-1.00 till -3.00 2.1 2.3 3.1 2.2
-3.00 till -6.00 3.1 3.3 9.0 9.7
Över -6.00 5.5 3.3 21.5 40.6
  Främre subkapsulär katarakt
-1.00 to -3.00 2.1
-3.00 to -6.00 3.1
Over -6.00 5.5
  Glaukom
-1.00 to -3.00 2.3
-3.00 to -6.00 3.3
Over -6.00 3.3
  Näthinneavlossning
-1.00 to -3.00 3.1
-3.00 to -6.00 9.0
Over -6.00 21.5
  Myopisk makuladegeneration
-1.00 to -3.00 2.2
-3.00 to -6.00 9.7
Over -6.00 40.6

Större myopi = högre risk

Oddskvot är ett vanligt sätt att epidemiologiskt beskriva risken för en sjukdom jämfört med en jämförelsegrupp. I tabellen till vänster jämförs personer med olika grader av myopi med personer som är emmetropa.

Högmyoper har en större risk för myopiassocierad patologi, men det är viktigt att förstå att även låga nivåer av myopi medför förhöjda risker.

Det är viktigt att starta myopibehandling tidigt för att hålla myopin (och inte minst axiallängden) på en nivå som bidrar till att minska riskerna.

 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42

 2. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? OPTICIAN 2016

 3. Gifford P, Gifford KL. The Future of Myopia Control Contact Lenses. Optom Vis Sci.; 93:336-43.

 4. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.

 5. Wolffsohn JS, Calossi A, Cho P, et al. Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in ClinicalPractice. Cont Lens Anterior Eye. 2016; 39:106-16.

 6. McCullough SJ, O’Donoghue L, Saunders KJ (2016) Six Year Refractive Change among White Children and Young Adults: Evidence for Significant Increase in Myopia among White UK Children. PLoS ONE 11(1): e0146332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146332

 7. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660