PC technology™

Torra ögon och obehag under dagen hör till de vanligaste besvären bland kontaktlinsanvändare.1

PC Technology™ gör att linserna kan utnyttja fosforylkolin (PC), en mycket hydrofil förening som förekommer naturligt i ögats celler och övriga kroppen. Den binder vatten hårt till linsytan – och övriga linsen – och reducerar den snabba avdunstning som kan leda till torrhet.2

Resultatet blir en extremt biokompatibel lins som imiterar de ämnen som förekommer naturligt i det mänskliga ögats celler.

Så fungerar det

PC Technology™ är ingen tillsats, beläggning eller ytbehandling. Istället följer den naturens eget exempel på avancerad molekylärvetenskap. PC Technology™ imiterar ämnen som finns naturligt på utsidan av alla celler, inklusive ögats celler. Som en följd detta attraherar CooperVision® Proclear® 1 day kontaktlinser faktiskt vatten som hjälper till att bibehålla återfuktningen.

PC Technology™ minskar risken för uttorkning, bibehåller syreflödet och minskar beläggningarna. 3 

När fosforylkolinmolekyler binder till vattenmolekyler i vanliga tårar skapas en ”sköld” av vatten runt linsen. Det här gör att PC Technology™:

  • minskar risken för uttorkning och bibehåller syreflödet
  • ger linsen en yta som bättre motverkar beläggningar och därmed minskar risken för irritation
  • ger naturlig vätbarhet och minskar uppbyggnaden av lipider och proteiner under dagen.

Linser med PC Technology™ bevarar upp till 97 % av sin ursprungliga vätskehalt, även efter 12 timmars användning – och ger dina kunder en hög känsla av komfort hela dagen.4

 

1 Dumbleton K, Caffery B, Dogru M, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Report of the Subcommittee on Epidemiology. Investigative Opthalmology & Visual Science Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11). doi:10.1167/iovs.13-13125.

2 Hall B, Jones S, Young G, Coleman S. The on-eye dehydration of Proclear Compatibles lenses. CLAO J. 1999;25(4):233-237.

3 Hall B, Jones S. Clinical performance of a monthly lens and patient comfort. Contact Lens Spectrum. December 2000.

4 En prospektiv, dubbelblind, randomiserad studie där linser för dagsbruk undersökts kontralateralt under en dag. 21 försökspersoner. En gravimetrisk metod användes för att fastställa linsens vätskehalt och uttorkning under 12 timmars linsanvändning.