Tillpassning av mjuka multifokala kontaktlinser

När många av dagens erfarna optiker först fick lära sig att tillpassa mjuka multifokala linser var det en procedur som innefattade komplicerade tillpassningsprotokoll, massor av finjusteringar av styrkor och otaliga uppföljningsbesök. Nya tillverkningstekniker och designer har lett till att det för de flesta nyare mjuka multifokala linser bara behövs en sfärisk ekvivalent och en addition för att komma igång.

För att optimera chansen till en lyckad tillpassning av den här typen av linser har dr Roxanna Potter, dr Shalu Pal och dr Mary Jo Stiegemeier – instruktörer på STAPLE-programmet (Soft Toric and Presbyopic Lens Education) för optikerstudenter – tagit fram några grundregler:1

Välj lämpliga kunder

Följande användare har störst chans att få en lyckad tillpassning av mjuka multifokala kontaktlinser:

  • Personer med tidigare erfarenhet av kontaktlinser
  • Mycket motiverade personer, till exempel tidiga presbyoper, personer med många järn i elden samt personer som är frustrerade av att använda progressiva glasögon eller läsglasögon
  • Personer med måttlig till hög myopi eller hyperopi jämfört med emmetroper

Du kan så snart du känner dig redo att prova multifokala toriska linser tillpassa kunder med en astigmatism >1,00 D.

Generellt gäller att ju högre addition en kund har, desto svårare har denna att vänja sig vid kontaktlinser. Detsamma gäller naturligtvis vid tillpassning av progressiva glasögonglas.

Hantera kundens förväntningar

Innan man ordinerar en kunds första mjuka multifokala linser är det viktigt att prata om tillpassningsprocessen. Se till att förklara att:

  • Det tar i normala fall två eller tre besök innan linserna är ordentligt tillpassade, detta för att vara säker på att kunden får bästa tänkbara synkorrigering.
  • Det tar normalt flera veckor för en användare att vänja sig vid sina nya linser – kunderna behöver ha tålamod.
  • En målsättning med de här linserna är att ge kunden tillräckligt god synskärpa för att klara 80 % av sina dagliga uppgifter (det här är en försiktig uppskattning, men det bidrar till att få tillpassningen att framstå som ännu mer lyckad)
  • Vissa användare kanske inte får sina synbehov helt tillfredsställda med kontaktlinser utan kan ibland behöva använda läsglasögon

Se till att förklara kostnader för tillpassning och vilka regler som gäller för ersättning och avbokningar innan processen inleds.

Optimera refraktionen

En exakt refraktion är grunden för en lyckad tillpassning. Ställ in högsta godtagbara plusstyrka för avståndsseendet och lägsta plusstyrka för närseendet för att undvika onödigt ackommodativt påslag med en refraktion med för mycket minus.

Om du väljer att tillpassa mjuka multifokala linser på en kund ska du först beräkna en sfärisk ekvivalent. Sätt i korrektionen i en provbåge, använd högsta möjliga plusstyrka.

Fastställ ögondominans

Att testa den sensoriska dominansen är betydligt effektivare än att testa syndominansen om man vill uppnå en lyckad tillpassning av mjuka multifokala linser. Placera en handhållen lins (+1,50 D eller +2,00 D) omväxlande över vardera ögat (med bästa korrigering) för att bestämma vilken position som ger minst suddig syn med båda ögonen öppna. Detta kan användas för att bestämma om högre plusstyrka eller addition ska användas i det icke-dominanta ögat för att förbättra närseendet utan att kompromissa med avståndsseendet.

Testa i verkliga förhållanden

Testa kundens syn på en mobiltelefon eller en tidning i lämpligt ljus istället för med en syntavla. Ge kunden några minuter för att anpassa sig. Kontrollera därefter synskärpan på båda ögonen tillsammans, på avstånd och på nära håll. Berätta för kunden att skuggor eller en lätt suddig syn kan förekomma i några veckor.

Acceptera att det ibland kan behövas en plan B

En del kunder klarar inte av att – eller vill inte – lägga den tid som krävs för att vänja sig vid multifokala kontaktlinser. När du har bett kunden berätta om sina erfarenheter och insett att hen inte kommer att lyckas med mjuka multifokala linser, bör ni diskutera möjliga alternativ. Försäkra kunden om att tekniken utvecklas hela tiden och att du kommer att hålla hen uppdaterad om nya möjligheter så snart de dyker upp.

Kunder som vet att du bevakar deras intressen kommer att känna sig tryggare och förbli lojala.

 

1. Potter R, Pal S, Stiegemeier MJ. Avoiding the soft multifocal failure. Contact Lens Spectrum. 2016;31:22-25.