Myopibehandling

Myopibehandling

Förekomsten av myopi beräknas öka från cirka två miljarder människor över hela världen under 2010, till nästan fem miljarder människor år 2050 1, vilket kommer att leda till hälsoproblem på både kort och lång sikt.

Läs mer om myopibehandling.

  1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042