PC technology™

PC technology™

Skapar ett linsmaterial som innehåller fosforylkolinmolekyler (PC), vilka binder till vattenmolekyler i vanliga tårar och skapar en ”sköld” av vatten runt linsen.

Optimerad torisk linsgeometri

Optimerad torisk linsgeometri

Den här toriska linsdesignen är mångfasetterad för att garantera optimal synskärpa, linsstabilitet, passform och komfort. Linsens enhetliga horisontella ISO-tjocklek och breda ballastband gör att den snabbt hittar rätt position i ögat för bättre prestanda och enkel tillpassning.

Digital Zone Optics™-design

Digital Zone Optics™-design

För ett liv med och utan skärm – en banbrytande linsdesign som minskar ackommodativ stress orsakad av en digital livsstil.

Balanced Progressive® technology

Balanced Progressive® technology

För presbyopi: Två olika optiska designtyper utnyttjar syncortex förmåga att bearbeta data för att förbättra synen. Optimerade för exceptionellt seende på alla avstånd: nära, medellångt och långt håll.

Aquaform®-teknologi

Aquaform®-teknologi

Skapar en optimal balans av hög syregenomsläpplighet, god vätskehalt och optimal modulus för en mjukare, flexiblare lins med bättre syregenomsläpplighet och återfuktning.