februari 23, 2022

 

Vilket motsvarar att närmare 28 miljoner plastflaskor har hindrats från att hamna i haven och 171 samhällen har stöttats.

 

SAN RAMON, Kalifornien, 23 februari, 2022 – Ett år efter att CooperVision presenterade den första kontaktlins som blivit plastneutral genom ett banbrytande samarbete med Plastic Bank, har programmet haft stora miljömässiga och sociala effekter runt om i världen:

 

  • Plast motsvarande närmare 28 miljoner plastflaskor har hindrats från att förorena våra hav.
  • 171 kustsamhällen har direkt gynnats genom att de bytt plast, som annars riskerat att hamna i haven, mot förnödenheter som rent vatten, livsmedel, bränsle, skolavgifter och till och med sjukförsäkring.[i]

 

CooperVisions samarbete med Plastic Bank, en social entreprenör som bygger etiska återvinningssystem i kustsamhällen och bearbetar materialet så att det kan gå tillbaka in i den globala försörjningskedjan, är det största initiativet för plastneutralitet inom kontaktlinsbranschen. För närvarande deltar 18 av CooperVisions dotterbolag i Europa och Nordamerika och ytterligare nio i Asien, Sydamerika och Europa står i startgroparna att gå med i år. Tack vare detta utökade antal deltagare förväntas programmet förhindra att motsvarande närmare 90 miljoner plastflaskor hamnar i haven under 2022 – det är mer än tre gånger så många som samlades in under 2021.

 

CooperVisions initiativ för plastneutralitet saknar motstycke, men är bara en av många milstolpar på företagets resa mot allt större hållbarhet. Bolaget har en vision om en värld där plast används på ett ansvarsfullt sätt, återvinns och återanvänds om och om igen – och man vidtar olika åtgärder för att nå målet.

 

“Vi strävar ständigt efter att identifiera nya lösningar som inte bara hanterar viktiga hållbarhetsutmaningar utan också skapar nya möjligheter”, säger Dan McBride, vice VD och operativ chef på CooperCompanies. “Genom att omvärdera vår relation till plast, kan vi hjälpa till att skydda världshaven och omvandla avfall till en resurs.”

 

“Det finns inte bara en lösning på hållbarhetsfrågan, utan vi måste ta tag i plastanvändningen från flera håll”, fortsätter McBride. “Det finns inte heller någon mållinje, så vi uppmanar kontaktlinsanvändare och resten av optikbranschen att följa med oss på den här resan.”

 

# # #

 

Om Plastic Bank

Plastic Bank stärker det förnybara samhället. Denna sociala entreprenör hjälper världen att hålla plasten borta från haven samtidigt som livet för plastinsamlarna och deras samhällen förbättras. Plastic Bank bygger etiska återvinningssystem i kustsamhällen och bearbetar materialet så att det kan gå tillbaka in i den globala försörjningskedjan. Insamlarna får betalt för det material som de samlar in och tack vare detta har de möjlighet att köpa grundläggande förnödenheter som livsmedel, bränsle, skolavgifter och sjukförsäkring. Plastic Banks certifierade blockchain-plattform säkrar hela transaktionen och tillhandahåller datavisualiseringar i realtid – vilket säkerställer transparens, spårbarhet och snabb skalbarhet. Det insamlade materialet återuppstår som Social Plastic®, vilket enkelt kan återföras till produkter och förpackningar som en del av en sluten försörjningskedja. Plastic Bank har för närvarande verksamhet i Haiti, Brasilien, Indonesien, Filippinerna och Egypten. Läs mer på plasticbank.com.

 

Om CooperVision

CooperVision, en division inom CooperCompanies (NYSE:COO), är en av världens ledande tillverkare av kontaktlinser. Företaget tillverkar såväl månads- som endagslinser, samtliga med avancerade material och optik, samt hårda syregenomsläppliga kontaktlinser för ortokeratologi och sklerala linser. CooperVision har gedigen erfarenhet av att lösa även de svåraste synutmaningarna, t.ex. astigmatism, presbyopi, myopi hos barn och oregelbundna hornhinnor, och erbjuder den mest kompletta portföljen av sfäriska, toriska och multifokala produkter. Genom en kombination av innovativa produkter och stöd till optiker, har företaget ett uppfriskande perspektiv på marknaden och skapar verkliga fördelar för kunder och användare. Mer information finns på www.coopervision.com.

 

Om CooperCompanies

CooperCompanies ("Cooper") är en internationell tillverkare av medicintekniska produkter och är noterat på NYSE (NYSE:COO). Cooper har två affärsenheter, CooperVision och CooperSurgical. CooperVision ger ett uppfriskande perspektiv på synvård med en strävan att utveckla ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för kontaktlinsanvändare, samt att stötta optiker i deras verksamhet. CooperSurgical strävar efter att förbättra hälsan för kvinnor, barn och familjer med sin breda portfölj av produkter och tjänster fokuserade på medicintekniska produkter, fertilitet och genomik. Cooper, med huvudkontor i San Ramon i Kalifornien, har mer än 12 000 anställda och säljer produkter i över 100 länder. Mer information finns på www.coopercos.com

 

Mediekontakt

Kristian Alexandersson, Head of Marketing Nordic

Kalexandersson@coopervision.se

 

 

[i] 27 551 500 flaskor har hindrats; 551 030 kg har plockats upp; 171 samhällen har påverkats; 1 421 människor har påverkats. “CooperVision’s Impact,” verifierat 10 januari, 2022.