april 20, 2022

 

Företaget lanserar det banbrytande hållbarhetsinitiativet i fler länder och introducerar Plastic Neutrality Dashboard

 

SAN RAMON, Kalif., 20 april, 2022 – CooperVision strävar efter att skapa en mer hållbar värld – inte bara på Jordens dag, utan varje dag. Företagets banbrytande initiativ för plastneutralitet har utökats till fler länder i Europa och Latinamerika, och kommer snart att lanseras i utvalda länder i Asien. Optiker och linsbärare kan från och med idag se den samlade effekt som deras partnerskap med CooperVision ger via Plastic Neutrality Dashboard, ett nytt verktyg som visar hur mycket plastavfall som har samlats in i samarbete med Plastic Bank®.

 

Förra året lanserade CooperVision världens första plastneutrala kontaktlinser genom att finansiera Plastic Banks insamling, bearbetning och återanvändning av plastavfall som annars riskerat att hamna i haven. Detta plastavfall motsvarar vikten av den plast som används i utvalda produkter i Nordamerika och Europa. Programmet har vuxit i omfattning och företaget förväntar sig att plast motsvarande nästan 90 miljoner plastflaskor kommer att hindras från att hamna i världshaven under 2022.

 

”För CooperVision handlar plastneutralitet om att, tillsammans med optiker och linsbärare, göra skillnad på ett meningsfullt och mätbart sätt. Bara genom att förskriva och använda våra plastneutrala linser är de med och påverkar. Tack vare vår Dashboard https://plastic-neutral.coopervision.com/eng  kan alla se hur dessa bidrag snabbt ackumuleras. Där synliggörs den stora mängd plast som vi har samlat in till dags dato och de lokalsamhällen som vi har stöttat genom detta samarbete”, säger Simon Seshadri, Senior Vice President, Global Marketing, CooperVision.

 

Förutom den positiva inverkan på miljön, innebär CooperVisions initiativ för plastneutralitet att Plastic Banks insamlare i närmare 200 kustsamhällen kan rensa sin närmiljö på plast samtidigt som de tjänar credits som de kan använda för förnödenheter som livsmedel, bränsle, skolavgifter och sjukförsäkring. På Dashboarden finns även en interaktiv karta över de samhällen som hittills har medverkat.

 

Som en ledande tillverkare av kontaktlinser strävar CooperVision efter att minska sin miljöpåverkan, och denna strävan sträcker sig bortom plastneutralitet. Företaget har redan ett starkt hållbarhetsfokus inom såväl tillverkning och övrig verksamhet med siktet inställt på de områden där man kan göra störst skillnad. CooperVision har utvecklat förstklassiga tillverkningsprocesser som resulterat i ett prisbelönat miljöarbete i Puerto Rico och prestigefulla hållbarhetscertifieringar i Puerto Rico, Costa Rica, Spanien och Storbritannien.

# # #

Om CooperVision

CooperVision, en division inom CooperCompanies (NYSE:COO), är en av världens ledande tillverkare av kontaktlinser. Företaget tillverkar såväl månads- som endagslinser, samtliga med avancerade material och optik, samt hårda syregenomsläppliga kontaktlinser för ortokeratologi och sklerala linser. CooperVision har gedigen erfarenhet av att lösa även de svåraste synutmaningarna, t.ex. astigmatism, presbyopi, myopi hos barn och oregelbundna hornhinnor, och erbjuder den mest kompletta portföljen av sfäriska, toriska och multifokala produkter. Genom en kombination av innovativa produkter och stöd till optiker, har företaget ett uppfriskande perspektiv på marknaden och skapar verkliga fördelar för kunder och användare. Mer information finns på www.coopervision.com.

 

Om CooperCompanies

CooperCompanies ("Cooper") är en internationell tillverkare av medicintekniska produkter och är noterat på NYSE (NYSE:COO). Cooper har två affärsenheter, CooperVision och CooperSurgical. CooperVision ger ett uppfriskande perspektiv på synvård med en strävan att utveckla ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för kontaktlinsanvändare, samt att stötta optiker i deras verksamhet. CooperSurgical strävar efter att förbättra hälsan för kvinnor, barn och familjer med sin breda portfölj av produkter och tjänster fokuserade på medicintekniska produkter, fertilitet och genomik. Cooper, med huvudkontor i San Ramon i Kalifornien, har mer än 12 000 anställda och säljer produkter i över 100 länder. Mer information finns på www.coopercos.com

 

Om Plastic Bank

Plastic Bank stärker det förnybara samhället. Denna sociala entreprenör hjälper världen att hålla plasten borta från haven samtidigt som livet för plastinsamlarna och deras samhällen förbättras. Plastic Bank bygger etiska återvinningssystem i kustsamhällen och bearbetar materialet så att det kan gå tillbaka in i den globala försörjningskedjan. Insamlarna får betalt för det material som de samlar in, vilket gör att de får råd med grundläggande förnödenheter som livsmedel, bränsle, skolavgifter och sjukförsäkring. Plastic Banks blockchain-plattform Alchemy™ säkrar hela transaktionen och tillhandahåller datavisualiseringar i realtid – vilket säkerställer transparens, spårbarhet och snabb skalbarhet. Det insamlade materialet återuppstår som Social Plastic®, vilket enkelt kan återföras till produkter och förpackningar som en del av en sluten försörjningskedja. Läs mer på plasticbank.com.      

 

Presskontakt

Kristian Alexandersson, Head of Marketing Nordic
Kalexandersson@coopervision.se