Miljontals människor världen över använder kontaktlinser, även om det kanske inte syns när du tittar på dem. Om du inte känner till något om kontaktlinser ger vi dig här en introduktion till dessa anonyma men vanliga små hjälpmedel.

Vad är en kontaktlins?

En kontaktlins är en tunn, böjd lins som placeras på den tårfilm som täcker ögats yta. Linsen är i sig själv genomskinlig men brukar ges en liten gnutta färg för att bli lättare för användaren att hantera. Moderna kontaktlinser är antingen hårda eller mjuka. Idag är den senare typen vanligast, men för inte alltför länge sedan förekom det till och med glasblåsta kontaktlinser.

Kontaktlinsens historia i korthet

Kontaktlinser kan kännas som ett modernt tillskott till ögonvården. Men deras historia är både lång och spännade, och startade med Leonardo da Vinci och Rene Descartes. Det skulle dock ta ända in till sena 1800-talet innan en tysk glasblåsare tillverkade en lins som gick att se igenom och som gick något så när bra att använda. Vid samma tid uppfann och tillpassade en tysk oftalmolog den första kontaktlinsen, som kunde användas några timmar i taget.

Typer av kontaktlinser

Även om kontaktlinser fortfarande främst används för att korrigera synen finns det också linser som används uteslutande i kosmetiskt eller skämtsyfte. Färgade kontaktlinser kan förstärka eller helt ändra färgen på dina ögon, och med maskeradlinser är det möjligt att skapa en del av de specialeffekter vi kan se på bio. 

Alla kontaktlinser är emellertid medicintekniska produkter och regleras av amerikanska FDA. Såväl slipade som kosmetiska kontaktlinser kräver en ordination. Detta eftersom till och med vanliga komplikationer som infektioner eller inflammationer kan medföra synförlust eller blindhet. Det bästa sättet att förebygga komplikationer är att:

  • Prata med din optiker om du överväger att skaffa linser
  • Köpa kontaktlinser från legitima källor
  • Se till att sköta om och hålla dina kontaktlinser rena
  • Följa alla instruktioner som rör dina kontaktlinser och linsprodukter
  • Följa dina användningsscheman och utbytesintervall

Användningsschema och utbytesintervall

För att hålla dina ögon och din syn i bästa möjliga skick, tänk på att varje par kontaktlinser är tillverkade och ordinerade för en viss typ av användning och ska bytas efter en bestämd tid.

Endagslinser används hela dagen och slängs innan du går och lägger dig, och på morgonen sätter du i ett nytt par. Andra linser har andra utbytesintervall.

Vad du än har för livsstil och preferenser kan din optiker hjälpa dig att hitta rätta kontaktlinser eller lösningar för din ögonhälsa. Kom ihåg att alltid rådgöra med en fackman vid frågeställningar som rör dina ögon och din syn.

Har du en fråga om CooperVisions kontaktlinser eller om syn i allmänhet? Titta på svaren på några av våra vanligaste frågor. Kontakta din optiker om du vill ha mer utförlig information.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar