Dagens kontaktlinsteknik ger användare fler valmöjligheter kring hur länge de använder sina linser jämfört med tidigare.

Användarnas enskilda önskemål styr till största del vilket schema som passar bäst för dem. Endags- och månadslinser har alla olika för- och nackdelar.

I den här artikeln hjälper vi dig att utforska månadslinser.

Är månadslinser rätt för dig?

Månadslinser har många fördelar:

Vissa månadslinser kan bäras i upp till 30 dagar i sträck utan att du behöver ta ut dem ur ögonen.

Att använda kontaktlinser som inte är godkända att sova med kan medföra risker för dina ögon eftersom linserna gör att ögonen får mindre syre. Dessa risker inkluderar hornhinneinfektioner och neovaskularisering i hornhinnan, då blodkärlen börjar växa in i ögonvitorna.

Under dagtid när du har ögonen öppna tillförs syre till hornhinnan. Månadslinser och andra linser för utökad användning är vanligen silikonhydrogellinser med högre syregenomsläpplighet. De släpper igenom minst fem gånger mer syre genom linsen jämfört med standardlinser.

Du bör som alltid prata med din optiker innan du skaffar nya kontaktlinser eller byter linstyp.

Färre linser när du väljer månadslinser

Totalkostnaden för månadslinser kan bli något lägre än för endagslinser eftersom du köper färre linser. Och eftersom du kastar dem en gång i månaden istället för varje dag behöver du bara 24 kontaktlinser om året. För miljömedvetna användare är det här också liktydigt med minskat avfall.

Komfort

Förutom att släppa igenom mer syre så att dina ögon hålls friska och vita kan silikonhydrogelbaserade månadslinser också kännas bekvämare. Dina ögon andas bättre och hålls samtidigt fuktiga, en balans som uppnås med förbättrad kontaktlinsteknik.

Månads- eller endagslinser – valet är ditt

Prata alltid med din optiker innan du skaffar nya kontaktlinser eller byter linstyp. Optikern ser till att du får kontaktlinser som är ordinerade och tillpassade för dig, för att hålla din syn och ögonhälsa i bästa möjliga skick.

När det gäller utbytesintervall handlar valet mellan månads- eller endagslinser ofta om personliga preferenser. Men din optiker kan ge dig ytterligare vägledning för att välja vad som är bäst med utgångspunkt från din livsstil. Han eller hon kan också hjälpa dig att hålla koll på din syn när du anpassar dig till en ny typ av kontaktlinser.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar