Du kanske har hört att toriska kontaktlinser är kontaktlinser för astigmatism. Men vad är de och varför hjälper de? Vi går igenom hur man sätter i kontaktlinser och hur de fungerar, samt vad du bör tänka på och du tror att du behöver dem.

Vad är toriska kontaktlinser?

En torisk lins är en kontaktlins som är formad på ett särskilt sätt. Standardlinser har en sfärisk yta: tänk dig att man skär av en del av en boll.

En torus däremot är en geometrisk form som påminner om en ”donut” eller munk. En torisk lins är formad som ett snitt i sidan på denna.

Formen på toriska kontaktlinser skapar olika refraktiva, eller fokuserande, styrkor i de vertikala och horisontella orienteringarna. Den refraktiva styrkan ökar eller minskar gradvis när din blick rör sig runt linsen.

Kontaktlinser för astigmatism

Toriska kontaktlinser korrigerar problem med astigmatism som uppkommer av olika kurvaturer i hornhinnan eller linsen i ditt öga (kallas vanlig, korneal eller lentikulär astigmatism).

I dessa fall är hornhinnan eller linsen krökt så att refraktionen i ditt öga skiljer sig mellan det vertikala och det horisontella planet. Detta orsakar suddig syn och svårigheter att se fina detaljer. Ibland förefaller vertikala linjer att luta.

Toriska kontaktlinsers förmåga att tillhandahålla olika refraktiva styrkor i de vertikala och horisontella orienteringarna tar itu med denna specifika egenhet som orsakar astigmatism.

Välja toriska kontaktlinser

Toriska linser måste som alla kontaktlinser ordineras av din optiker, som kan välja de linser som är lämpliga för din syn och tillpassa dem för dina ögon. Prata med din optiker om du tror att du behöver kontaktlinser för astigmatism eller andra synproblem.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

Tillpassningen är speciellt viktig när det gäller toriska kontaktlinser

Eftersom toriska kontaktlinser har en särskild orientering är det viktigt att de sitter korrekt på ögat. Tillverkare utformar toriska kontaktlinser med egenskaper som ska hjälpa linserna att sitta ordentligt, bland annat:

  • Tunna-tjocka zoner
  • Trunkering, där en liten bit av linsens nedre del kapas
  • Ballast, där linsen är lite tjockare eller tyngre

Detta innebär att tillpassningen av kontaktlinserna är ännu viktigare än normalt. Toriska kontaktlinser har en mittaxel, i likhet med jordens ekvator, som håller din synlinje fri. Om dina linser inte passar utan glider omkring, är det precis så du kommer att uppfatta din synskärpa.

Olika typer av toriska kontaktlinser

Toriska kontaktlinser tar också hand om andra synkorrigeringar och finns för alla typer av användning. Det finns toriska endagslinser eller andra toriska engångslinser – det går till och med att få färgade toriska kontaktlinser.

Toriska kontaktlinser tillverkas också som både mjuka och stabila (RGP), eller som hårda linser. RGP-linser kan sitta kvar bättre men kräver också en längre första anpassningsperiod. De kan också vara torrare och mer ömtåliga. Mjuka toriska kontaktlinser är bekvämare och enklare att hantera men kräver extra arbete vid tillpassningen för att sitta kvar.

Du kan, precis som med andra kontaktlinser, prata med din optiker om att skaffa toriska kontaktlinser för astigmatism. Hon kan hjälpa dig med att hitta rätt korrigering och tillpassning, som passar både dina ögon och din livsstil.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar