Det är viktigt att regelbundet låta kontrollera ditt barns syn. Synen spelar trots allt en viktig roll i hur ditt barn lär sig om världen. Men hur tidigt ska du börja?

Barn bör genomgå sin första omfattande synundersökning vid 3 års ålder. Om inte optiker rekommenderar något annat, bör dessa därefter fortsätta vartannat år.

Synundersökningar hos en optiker är viktiga även när barnet börjar skolan och genomgår enklare synkontroller. Synkontroller för att testa synskärpan (tydlighet och skärpa), men friska ögon handlar om mer än bara perfekt syn (20-20).

Andra synområden som till exempel färgseende, fokusering eller öronrörelser kan innebära problem som inte testas vid synkontroller.

Här följer ytterligare tips för att hjälpa dig hålla dit barns ögon friska.

Saker att vara uppmärksam på med barns syn

Kontrollera hur barnet tittar på saker, hemma och i skolan. Tecken på att ditt barn behöver kontrollera eventuella synproblem innefattar bland annat:

Sitter för nära TV:n eller svarta tavlan. Barn som har svårt att se försöker ofta kompensera detta naturligt genom att flytta närmare eller hålla saker närmare ansiktet.

Barnet kisar eller uppvisar andra tecken på obehag. Synproblem kan få barn att kisa, ofta gnugga sig i ögonen, bli ovanligt ljuskänsliga eller luta på huvudet när de tittar på föremål.

Har problem med koordinationen. Svårigheter med koordinationen mellan öga-hand eller öga-kropp vid fysiska aktiviteter som cykling eller när man leker tafatt kan uppstå till följd av synproblem. 

Uppvisar ovanligt låg grad av uppmärksamhet eller intresse. Bristande uppmärksamhet och distraherbarhet är tecken på uppmärksamhetsproblem (ADHD), men samma symtom gäller även vid synproblem. Synproblem i ung ålder kan lätt leda till vikande intresse för aktiviteter som utförs på nära håll, såsom läsning, färgläggning eller pussel.

Första besöket hos optikern

Ditt barns första besök hos en optiker, eller läkare, kan vara en källa till oro. För att lugna barnet är det viktigt att i förväg ge det rätt förväntningar. Du kan:

  • Läsa berättelser där personerna går till optikern.
  • Beskriva möjliga aktiviteter, som till exempel att titta på bilder eller E-tavlor.
  • Förbereda barnet på möjligheten att det kan komma att få ögondroppar men försäkra det om att det inte förekommer några nålar.
  • Förklara att det inte finns några felaktiga svar på optikerns frågor.

Goda synvanor börjar tidigt. Hitta en optiker till ditt barn, eller be din optiker om fler tips.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar