Silikonhydrogellinser får sitt namn från de material som används för att tillverka dem. Som mycket annat har kontaktlinser utvecklats i takt med att människan har utvecklat bättre teknik och material. Men exakt hur gör olika silikonhydrogelmaterial kontaktlinser bättre? Vi går igenom vad de är och på vilket sätt de innebär en förbättring.

Vad är silikonhydrogellinser?

Mjuka kontaktlinser blev möjliga att framställa på 60- och 70-talet i och med utvecklingen av ”vattenälskande” polymerer: stora molekyler som består av upprepade delar (tänk på ett långt tåg med många vagnar) och kallas "hydrofil gel" eller bara "hydrogel".

Silikonhydrogel är det senaste i en rad utvecklingsåtgärder i syfte att ge kontaktlinser ökad syregenomsläpplighet (ökad komfort, längre användning och bättre ögonhälsa), vätbarhet (bättre komfort) och kliniska prestanda. Silikon har högre syregenomsläpplighet än vatten, vilket innebär att syregenomsläppligheten inte längre är beroende av hur mycket vatten som finns i varje lins.

Typer av silikonhydrogel

Dagens kontaktlinser tillverkas av många olika typer, till och med generationer, av silikonhydrogel. Dessa har tekniska namn som galyfilcon, senofilcon, comfilcon och enfilcon.

Varje kontaktlins är oavsett material FDA-godkänd för specifika förhållanden vad gäller användning och bytesfrekvens. Silikonhydrogelmaterial ger i regel bättre komfort och medger längre användning. Du bör dock stämma av med din optiker om vilka kontaktlinser som är lämpliga för dig.

Fördelar med silikonhydrogellinser

Den största fördelen med silikonhydrogellinser är att de minskar kompromissandet mellan syregenomsläpplighet och vätbarhet. Detta öppnar för många möjligheter med silikonhydrogellinser, bland annat:

  • Endagslinser (används en dag och slängs sedan)Månadslinser (kontinuerlig användning, ibland i upp till 30 dagar innan de måste bytas)
  • Ökad komfort och prestanda
  • Välja silikonhydrogel

Det finns många olika typer av silikonhydrogelmaterial som vart och ett används för att tillverka kontaktlinser för olika korrigerings- och användningsbehov. Att känna till fördelarna med silikonhydrogel kan hjälpa dig i dina önskemål. Du bör dock rådgöra med din optiker för att välja de kontaktlinser som är lämpligast för dig, och studera respektive linsers användningsschema och utbytesintervall. Alla kontaktlinser är godkända av amerikanska FDA.

Det kan visserligen vara billigare att köpa syregenomsläppliga kontaktlinser online. Men kom ihåg att linser på nätet kanske inte är godkända av FDA. Alla kontaktlinser bör ordineras av optiker och tillpassas för dina ögon.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar